Pokec Playlisty
Reklama

I Can't Fix You - text, preklad

karaoke Karaoke
I can't fix you.
You've gotta face these demons on your own.
And I can't save you.
But I promise you you'll never be alone.
Nemohu tě opravit
Musíš se těmto démonům postavit na vlastní pěst
A nemůžu tě zachránit
Ale slibuji ti, že nikdy nebudeš sám
Take my hand and take a deep breath,
You don't have a lot of chances left.
When the road is long and it's dark as the night.
If you get too scared just hold me tight.
You're the only one, who can make things right.
I can't fix you.
I can't fix you.
Vezmi mě za ruku a zhluboka se nadechni
Moc šancí ti nezbylo
Když cesta je dlouhá a je tma jako v noci
Pokud dostaneš příliš velký strach jen se mě drž pevně
Jsi jediný, kdo může dělat věci správně
Nemohu tě opravit
Nemohu tě opravit
I still love you.
You're everything to me, I hope you know.
But I still need you, to get yourself out of this hole.
Promise me you're better than this.
Promise me you won't give in.
Pořád tě miluji
Jsi pro mě všechno, doufám, že víš
Ale pořád potřebuji, aby ses dostal z této díry
Slib mi, že jsi lepší než tohle
Slib mi, že se nevzdáš
When the road is long and it's dark as the night.
If you get too scared just hold me tight.
You're the only one who can make things right.
I can't fix you.
I can't...
Takže když cesta je dlouhá a je tma jako v noci
Pokud se dostaneš příliš velký strach jen se mě drž pevně
Jsi jediný, kdo může dělat věci správně
Nemohu tě opravit
Nemůžu...
But you can beat this baby.
My faith is strong.
When the smoke is clear and the battle is won.
I'll be waiting for you.
I'll be waiting...
Ale můžeš porazit toto dítě
Moje víra je silná
Když se kouř je čirý a bitva je vyhrána
Budu na tebe čekat
Budu čekat
When the road is long and it's dark as the night.
If you get too scared just hold me tight.
You're the only one who can make things right.
Když cesta je dlouhá a je tma jako v noci
Pokud se dostaneš příliš velký strach jen se mě drž pevně
Jsi jediný, kdo může dělat věci správně
When the road is long and you think you gonna fall.
There is a still strong voice beyond temptations call.
So the choice is yours: carry on or lose it all.
I can't fix you.
I can't fix you.
I can't fix you.
Když cesta je dlouhá a myslíš si že spadneš
Je tady ještě malý hlas za pokušení zavolat
Takže volba je na tobě: pokračovat nebo ztratit vše
Nemohu tě opravit
Nemohu tě opravit
Nemohu tě opravit

Text pridala KateDemi

Text opravila annie02

Videa přidali DevilDan, charmed043

Preklad pridala annie02

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.