Playlisty Pokec
Reklama

The Wrong Direction - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When I was a kid, the things I did,
were hidden under the grid
Young and naive,
I never believed that love could be so well hid
With regret, I'm willing to bet,
you say the older you get
It gets harder to forgive and harder to forget
Když jsem byl dítě,věci které jsem dělal,
byly schované pod mřížkou
mladý a naivní,
Nikdy jsem nevěřil, že láska může být tak dobře ukrytá
S lítostí jsem ochotný sázet,
říkáš, že čím stárneš
tím težší je odpustit a těžší zapomenout
It gets under your shirt like a dagger or work
The first cut is the deepest,
but the rest will flippin' hurt
You build your heart of plastic,
get cynical and sarcastic
And end up in the corner on your own
Dostane se ti to pod tričko jako kudla nebo práce
první rána je nejhlubší,
ale to ostatní mizerně bolí
Postavíš si své srdce z plastu,
staneš se cynickým a sarkastickým
a skončíš sám na rohu
'Cause I love to feel love
but can't stand the rejection
I hide behind my jokes as a form of protection
I thought I was close, but under further inspection
It seems I've been running in the wrong direction
Oh, no
Protože miluju pocit lásky
ale nedokážu vystát odmítnutí
schovávám se za své vtipy jako formu ochrany
myslel jsem si, že jsem blízko, ale pod hlubší inspekcí
vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Ale ne
So what's the point in getting your hopes up
When all you're ever getting is choked up
When you're coked up,
And can't remember the reason why you broke up
You call her in the morning
When you're coming down and falling
Like an old man on the side of the road
Tak proč si zvyšovat naději
když jediné, co dostáváš, je dušení
když jsi nadopován,
A nedokážeš si vzpomenout, proč jste se rozešli
Ráno jí voláš
když kráčíš dolů a padáš
jako starý muž na kraji cesty
'Cause when you're apart you don't want to mingle
When you're together you want to be single
Ever the chase to taste the kiss of bliss
That made your heart tingle
How much greener the grass is
With those rose tinted glasses
But the butterflies, they flutter by
And leave us on our asses
Protože když jsi stranou, nechceš se vtírat
Když jste spolu, chceš být sám
Vždy chtít to políbení blaženosti
Které zachvělo tvým srdcem
Jak moc je tráva zelenější
S těmi růžovými skly
Ale ti motýli, odtřepetají kolem
A nechají nás tu samotné
'Cause I love to feel love
but I can't stand the rejection
I hide behind my jokes as a form of protection
I thought I was close, but under further inspection
It seems I've been running in the wrong direction
Protože miluju pocit lásky
ale nedokážu vystát odmítnutí
schovávám se za své vtipy jako formu ochrany
myslel jsem si, že jsem blízko, ale pod hlubší inspekcí
vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
There's fish in the sea for me to make a selection
I'd jump in if it wasn't for my ear infection
'Cause all I want to do is try to make a connection
But it seems I've been running in the wrong direction
Oh, oh
Ryba v moři mi řekla, abych se rozhodnul
Skočil bych tam, kdybych neměl zánět ucha
Protože jediné, co chci je spojit se
ale vypadá to že jsem běžel špatným směrem
Oh, Oh
Oh, oh I love to feel love but I can't stand the rejection
I hide behind my jokes as a form of protection
I thought I was close, but under further inspection
It seems I've been running in the wrong direction
Oh, oh Miluju pocit lásky
ale nedokážu vystát odmítnutí
schovávám se za své vtipy jako formu ochrany
myslel jsem si, že jsem blízko, ale pod hlubší inspekcí
vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
I love to feel love but I can't stand the rejection
I hide behind my jokes as a form of protection
And I thought I was close, but under further inspection
It seems I've been running in the wrong direction
Protože miluju pocit lásky
ale nedokážu vystát odmítnutí
schovávám se za své vtipy jako formu ochrany
myslel jsem si, že jsem blízko, ale pod hlubší inspekcí
vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Oh, oh
Seems like I'm running in the wrong direction
Oh, oh
Seems like I'm running in the wrong direction
Oh
Well it seems I've been running in the wrong direction
Oh, no
Seems like I've been running in the wrong direction
Oh
Oh, oh
Vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Oh, oh
Vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Oh
No vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Ale, ne
Vypadá to, že jsem běžel špatným směrem
Oh

Text pridala Marghret

Text opravila Marghret

Videa přidali Fetip, soucot77

Preklad pridala Kajsa

Preklad opravil ObiWan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

All The Little Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.