Playlisty Pokec
Reklama

Staring at The Stars - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tobacco stains our yellow teeth
And all our fingers and underneath
Our fingernails, that clasp on sheets
As we try desperately to sleep
Tabák špiní naše žluté zuby
A všechny naše prsty jsou vespod
Naše nehty, které se svírají na listech
Jak se zoufale snažíme spát
Hearts are sad and eyes are tired
And all this Red Bull keeps us wired
Gives us wings,
It gives us rings around our eyes
Srdce jsou smutné a oči jsou unavené
A všechen tento Red Bull nás udržuje pevné
Dává nám křídla
Dává nám to prsteny kolem očí
We put three sugars in our tea
Sit to watch too much day time TV
And laugh at mums
Who don't know who the father is
Dáváme si 3 cukry do čaje
Příliš mnoho času se díváme na televizi
A smějeme se na maminky
Které nevědí, kdo je otec
And all our girlfriends are long gone
We watch too much internet porn
Who needs love
When you've got silicone and strap-ons
A všechny naše přítelkyně jsou dlouho pryč
Koukáme se příliš mnoho na porno
Kdo potřebuje lásku
Když máš silikon a připínací penis
And beer bloats our spoiled guts
And shit jobs keep us in ruts
And keep us eyeing up
The what's and ifs and buts and maybes
A pivo udí náš zkažený žaludek
A žádná práce nás udržuje ve vyježděných kolejích
S pohledem upřeným nahoru
Co to a kdyby a ale a možná
And falling over in the street
Is just a part of every week
And we lie drunkenly
Just staring at the stars
A padání na ulici
Je to jen část každého týdne
A ležíme opile¨
Jen dívajíc se na hvězdy
Remember when they were in reach
And all the teachers used to teach
You can do anything
If you put your mind to it
Pamatuji si, když byli v dosahu
A všichni učitelé vyučovali
Můžeš dělat cokoliv
Pokud do toho vložíš svou mysl
We put our minds to it all
But disappointment crashed the ball
We could have done anything
But we just never quite knew it
Dali jsme naši mysl k tomu všemu
Ale zklamání srazilo míč
Mohli bychom dělat cokoliv
Ale my to postě nikdy zcela nevěděli
So tie your scarf on tight
It's to be a cold night
Tie your scarf on tight
It's to be a cold night
Tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc
Tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc
And tie your scarf on tight
It's to be a cold night
And tie your scarf on tight
It's to be a cold night
A uvaž si šátek pevně
Bude to chladná noc
Tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc
Oh oh, so tie your scarf on tight
It's to be a cold night
And tie your scarf on tight
It's to be a cold night
Oh, oh, tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc
Tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc
Tie your scarf on tight
It's to be a cold night
Tie your scarf on tight
It's to be a cold night
Uvaž si šátek pevně
Bude to chladná noc
Tak si uvaž šátek pevně
Bude to chladná noc

Text pridal Johny922

Video přidal Johny922

Preklad pridala Andiseq

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

All The Little Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.