Playlisty Pokec
Reklama

Feather on he Clyde - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

There is a river that runs through Glasgow,
And he makes her and he breaks her and he takes her into parts.
And a current just like my blood flows,
Down from the hills, round aching bones to my restless heart.
Je tu řeka, která protéká Glasgowem
Dělá ji, láme ji,
dělí ji na dvě části.
Proudí stejně jako má krev teče,
dolů z hor, kolem kostí co bolí do mého
neklidného srdce.
Well I would swim but the river is so wide and i’m,
Scared I won’t make it to the other side and well,
God knows I’ve failed but he knows that I’ve tried.
I long for something that’s safe and warm,
That all I have is all that is gone
I was as helpless and as hopeless as a Feather on the Clyde.
Jo, mohl bych plavat, ale řeka je dost široká a já mám strach že to nedám až na druhý břeh a jo,
bůh ví že jsem neuspěl, ale ví že jsem to zkusil.
Toužím po něčem bezpečném a vřelém,
všechno co mám je to co už je pryč.
Byl jsem stejně bezmocný jako beznadějný, jako peří na Clydu.
And on one side all the lights glow,
And the folks know where the kids go when the music and the drinking starts.
And on the other side where no cars go,
Up to the hills, and round aching bones to my restless heart.
A na jedné staně všechna světla září,
a lidé ví, kam děti jdou když muzika a pití začne.
A na druhé straně, kam žádná auta nejezdí,
Nahoru na kopce a kolem kostí co mě bolí do mého neklidného srdce.
Well I would swim but the river is so wide and i’m,
Scared I won’t make it to the other side and well,
God knows I’ve failed but he knows that I’ve tried.
I long for something that’s safe and warm,
But all I have is all that is gone
I was as helpless and as hopeless as a Feather on the Clyde, oh no.
Jo, mohl bych plavat, ale řeka je dost široká a já mám strach že to nedám až na druhý břeh a jo,
bůh ví že jsem neuspěl, ale ví že jsem to zkusil.
Toužím po něčem bezpečném a teplém,
všechno co mám je to co už pryč.
Byl jsem stejně bezmocný jako beznadějný, jako peří na Clydu, ale ne.
And the sun sets late in Glasgow,
The daylight and the city part.
And I think of you in Glasgow,
‘cause you’re all that’s safe, you’re all that’s warm, my restless heart.
A slunce v Glasgowu pozdě zapadá,
denní světlo a městská část.
A myslím na tebe v Glasgowu,
protože ty jsi všechno, co je bezpečné, všechno, co je vřelé, moje neklidné srdce.

Text pridal Johny922

Video přidal Johny922

Preklad pridal Johny922

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

All The Little Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.