Playlisty Pokec
Reklama

Dark Paradise (Parov Stelar Remix) - text, preklad

playlist Playlist
All my friends tell me
I should move on
I'm lying in the ocean
Singing your song
Všichni přátelé mi říkají
Že bych se měla posunout dál
Ležím v oceánu
Zpívám si tvou píseň
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
That's how you sang it
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
Tak jsi to zpíval
Loving you forever, can't be wrong
Even though you're not here
Won't move on
Milovat tě navždy nemůže být špatné
I když tu nejsi
Neposunu se dál
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
That's how we played it
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
Tak jsme to hráli
And there's no remedy for memory
Your face is like a melody
It won't leave my head
Your soul is haunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead
A není tady žádný lék pro paměť
Tvoje tvář je jako melodie
Neopustí mou hlavu
Tvoje duše mě pronásleduje a říká mi
Že všechno je v pořádku
Ale já si přeji být mrtvá
(Dead like you) (Mrtvá jako ty)
Every time I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting
On the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting
On the other side
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Bojím se, že nebudeš čekat
Na druhé straně
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Bojím se, že nebudeš čekat
Na druhé straně
All my friends ask me why I stay strong
Tell 'em when you find true love it lives on
Všichni přátelé se mě ptají, proč zůstávám silná
Říkám jim - když najdeš pravou lásku, žije dál
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
That's why I stay here
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ahhh
Proto tady zůstávám
And there's no remedy for memory
Your face is like a melody
It won't leave my head
Your soul is haunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead
A není tady žádný lék pro paměť
Tvoje tvář je jako melodie
neopustí mou hlavu
Tvoje duše mě pronásleduje a říká mi
Že všechno je v pořádku
Ale já si přeji být mrtvá
(Dead like you) (Mrtvá jako ty)
Every time I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting
On the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
But there's no you
Except in my dreams tonight
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Bojím se, že nebudeš čekat
Na druhé straně
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Ale ty už tu nejsi
Jen v mých snech
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
I don't want to wake up from this tonight
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
I don't want to wake up from this tonight
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
Nechci se z toho dnes probudit
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
Nechci se z toho dnes probudit
There's no relief, I see you in my sleep
And everybody's rushing me
But I can feel you touching me
There's no release, I feel you in my dreams
Telling me i'm fine
Není tu žádná úleva, vidím tě ve spánku
A všichni na mě uhání
Ale já cítím, jak se mě dotýkáš
Neexistuje vysvobození, cítím tě v mých snech
Říkáš mi, že jsem v pořádku
Every time I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting
On the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
But there's no you
Except in my dreams tonight
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Bojím se, že nebudeš čekat
Na druhé straně
Pokaždé, když zavřu oči
Je to jako temný ráj
Nikdo se ti nevyrovná
Ale ty už tu nejsi
Jen v mých snech
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
I don't want to wake up from this tonight
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
I don't want to wake up from this tonight
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
Nechci se z toho dnes probudit
Oh-oh-oh-oh-hah-hah-hah-hah
Nechci se z toho dnes probudit

Text pridala KlaraFillion

Preklad pridala CrazyAn

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.