Playlisty Pokec
Reklama

Timbers & Wind - text, preklad

Ukaž píseň na Facebook

Now there once was a time when the northerners sang
of a king they had crowned: more a boy than a man,
More a pup than a wolf, with the cold of the realm in his eyes
Bola doba keď Severania spievali
o kráľovi ktorého korunovali.
Viac chlapec ako muž,
viac šteňa ako vlk.
S chladom ríše v jeho očiach.
He’d broken a vow to the lords of the Twins:
Wed a stranger, a beauty, but a promise there’d been
So the Lord Frey demanded a bridegroom as compromise

Porušil prísahu danú lordovi z Dvojčiat:
Oženil sa s cudzinkou, kráskou,
ale sľub bol daný.
A tak Lord Frey požadoval ženícha ako kompromis.
And the timbers groaned
River wind softly moaned,
“Oh, the King in the North doesn’t know
How a red wedding goes”

A trámy zaškrípali.
Riečny vietor ticho zastonal:
“Oh, Kráľ severu nevie,
ako Červená svadba skončí.”
Well, the feasting was plenty and the singing in tune
And the Stark wolves, they howled ‘neath their northern moon
So loud were their cries that the closing of doors was drowned out
Jedla bolo veľa a spev k tomu.
A vlci Starkov vyli na ich severský mesiac.
Ich plač bol taký hlasný že prehlušil zatváranie dverí.
Lady Catelyn alone had the river’s sharp ear
Heard dancing reels turn to the Rains of Castamere
In her skin and bones growled a creature of doubt
And the timbers groaned
River wind softly moaned,
“Oh, the King in the North soon will know
How a red wedding goes”

Iba Lady Catelyn mala ostré riečne uši.
Počula, ako sa tanečné kolo zmenilo na Dažde Kastameru.
V jej koži a kostiach zavrčala beštia pochybností.
There were arrows and daggers, and the touch of them burned;
From players to slayers in an instant were turned
And the foreigner Queen was the first to fall under the knife
A trámy zaškrípali.
Riečny vietor ticho zastonal:
“Oh, Kráľ severu sa čoskoro dozvie,
ako Červená svadba skončí.”
With two arrows in him, the King crawled to her side
While his mother, she pleaded for the Lord to subside
But he’d taken their word, and to break it meant no right to life
Boli tu šípy a dýky a ich dotyk pálil.
Z hudobníci sa na vrahov v okamihu zmenili.
A cudzia kráľovná bola prvá, ktorá spadla pod nôž.
And the timbers groaned
River wind softly moaned,
“Oh, the King in the North, now he knows
How a red wedding goes”
Lord Bolton approached; with a thrust to Robb’s heart
He gave him the Lannister Lions’ regards
And the king’s mother wept, for his last word had called her to him
S dvomi šípmi v tele sa k nej kráľ priplazil.
Kým jeho matka prosila Lorda o zmilovanie,
ale on ich vzal za slovo, a porušiť to znamenalo žiadne právo na život.
There was nothing she felt cutting Lady Frey’s throat
And she felt nothing more when they slashed her own
The North will remember, she thought, and they’ll have all your skins
And the timbers groaned
Now the wolves lie below
Oh, the King in the North, if he’d known
How a red wedding goes
A trámy zaškrípali.
Riečny vietor ticho zastonal:
“Oh, Kráľ severu už vie
ako Červená svadba skončí.”
And the timbers groan
But the North waits; they know
That one day the blood they ared owed
Will run ‘neath their soles
Will run ‘neath their soles
Lord Bolton sa priblížil a bodol do Robbovho srdca.
Dal mu pozdrav od Lannisterských levov.
A kráľova matka plakala, pre jeho posledné slová, ktoré ju k nemu volali.

Text pridala Rianna

Text opravil proxysein

Video přidala Rianna

Preklad pridala marjy77

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.