Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Lies, your dirty lies
Lost in your eyes, your big blue eyes
They can paint the sky
Don't be so scared to be yourself
Alright
Lži, tvé špinavé lži
Ztracen ve tvých očích, tvých velkých modrých očích
Můžou obarvit nebe
Neboj se být sama sebou
Správně
But time hasn't been kind
Losing your mind, trying to find
A place where you can lie to yourself
Happy alone
Ale čas nebyl laskavý
Ztrácíš hlavu, snažíš se najít
Místo, kde si můžeš lhát
Šťastně sama
Yeah and you're on your own
And I go
Yeah a jsi sama
A já jdu
And I am a damaged man
My black soul turns to white
She's just the woman that
Keeps me warm at night
A jsem zraněný muž
Má černá duše bělá
Je prostě ženská která
Mě drží za noci v teple
I said
White, white, brick road
White, white, brick road
Řekl jsem
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Lights bushed full
Into your heart
Behind your soul
Which is now gone
That you sold so many years ago
Alright
Světla se utahala
Do tvého srdce
Za tvou duší
Která je teď pryč
Kterou jsi prodala před mnoha lety
Správně
Then you know Pak věz, že
I am a damaged man
My black soul turns to white
She's just the woman that
Keeps me warm at night
I said
She walks the streets so mean
And there's people at my feet
Jsem zraněný muž
Má černá duše bělá
Je prostě ženská která
Mě drží za noci v teple
Řekl jsem, že
Kráčí po ulicích tak podle
A u mých nohou jsou lidé
So stop there, stop there
Children with the white flags in the air
And I am so scared
When I dawn I won't be there
Yeah
Tak tu zastav, zastav tu
Děti s bílými vlajkami ve vzduchu
A jsem tak vyděšený
Když svítá, nebudu tu
Yeah
White, white, brick road, alright
White lies you told
White, white, brick road
I said, take my money but not my soul
White, white, brick road, yeah
White lies you told
White, white, brick road
Take my money but not my soul
Bílá, bílá, dlážděná cesto, správně
Bílé lži jsi říkala
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Řekl jsem, vezmi si mé peníze, ale ne mou duši
Bílá, bílá, dlážděná cesto, yeah
Bílé lži jsi říkala
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Vezmi si mé peníze, ale ne mou duši
And I am a damaged man
My black soul turns to white
She's just the woman that
Keeps me warm at night
I said
She walks the streets so mean
And there's people at my feet
Everybody's 'bout to scream
And what you gonna think you of me
A jsem zraněný muž
Má černá duše bělá
Je prostě ženská která
Mě drží za noci v teple
Řekl jsem, že
Kráčí po ulicích tak podle
A u mých nohou jsou lidé
Každý hodlá křičet
A co si o mně budeš myslet
White, white, brick road
White lies you told
White, white, brick road
Take my money but not my soul
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Bílé lži jsi říkala
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Vezmi si mé peníze, ale ne mou duši
White, white, brick road
White lies you told
White, white, brick road
Take my money but not my soul
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Bílé lži jsi říkala
Bílá, bílá, dlážděná cesto
Vezmi si mé peníze, ale ne mou duši

Text pridal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.