Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Hello goodbye all my lovers
(Time is ticking) sun is going down, down, down
I sitting in my teacup spinning
watching the world slowly drown, drown, drown
in this house that has taught me nothing
people ask why not burn it down
Ahoj, sbohem mé milenky
(Čas tiká) slunce klesá, klesá, klesá
Sedím ve svém rotujícím šálku
Pozoruji svět pomalu se topit, topit, topit
V tomto domě, který mě nic nenaučil
Se lidé ptají, proč to nespálit
I feel like a rag doll
All those flowers on the cop car
Black cat in a top hat
Can't wait no more can't wait no more
And I feel like spring has begun
and I'm dancing with the wild ones
Wake up children and let it be
We sail on the ocean, the seven seas
Cítím se jako hadrová panenka
Všechny tyhle kytky na policejním autě
Černá kočka s cylindrem
Nemůžu více čekat, nemůžu více čekat
A cítím se, jako by začalo jaro
A tancuji s těmi divokými
Probuďte se děti a nechte to být
Plujeme po oceánu, sedm moří
And I Go Go Go Go
No no no I can't take in anymore
A já jdu, jdu, jdu, jdu
Ne, ne, ne už to neunesu
What you got ain't always what you need
Well you got me on the floor now honey
What ya going to do with me
But you hide away in your secret place
I promise i won't do no harm on this good lords day
To, co dostaneš není vždy to, co potřebuješ
Dobře, dostalas mě na podlahu zlato
Co se se mnou chystáš dělat?
Ale ty se schvováš na tvé tajné místo
Slibuji, že neublížím na tenhle dobrý den pánů
And I feel like a rag doll
All those flowers on the cop car
Black cat in a top hat
Can't wait no more can't wait no more
And I feel like spring has begun
and I'm dancing with the wild ones
Wake up children and let it be
We sail on the ocean, the seven seas
A cítím se jako hadrová panenka
Všechny tyhle kytky na policejním autě
Černá kočka s cylindrem
Nemůžu více čekat, nemůžu více čekat
A cítím se, jako by začalo jaro
A tancuji s těmi divokými
Probuďte se děti a nechte to být
Plujeme po oceánu, sedm moří
And I Go Go Go Go
No no no I can't take in anymore
A já jdu, jdu, jdu, jdu
Ne, ne, ne už to neunesu
And I'm feeling like a rag doll
and I'm waiting on your god now
I said I'm much too tall
Now I'm waiting, Waiting catch you now
A cítím se jako hadrová panenka
A teď čekám na tvého boha
Řekl jsem, že jsem moc vysoký
A teď čekám, čekám na tebe
I don't care what they say
I'm floating away
Far, far away
Lost in the mental estate
they say I'm okay
as they're dragging me away
Je mi jedno, co říkají
Odplouvám pryč
Hodně daleko
Ztracen v duševním vlastnictví
Říkají, že jsem v pořádku
Když mne odtahávají pryč
Threw the doorway
threw the pathway
I see the maps on the back of my hands
They don't hesitate
They don't compensate
They only see the truth of the damned
But they want you
and they need you
And they take what you got and
they will kill you where you stand
My friend, my friend
Nahrnut do dveří
Nahrnut na cestu
Vidím mapy na hřbetu mých rukou
Neváhají
Nevynahrazují
Jen vidí pravdu zatracených
Ale chtějí tebe
A potřebují tě
A vezmou si co máš a
A zabijou tě tam, kde stojíš
Můj příteli, můj příteli
I don't care what they say
I'm floating away
Far, far away
Lost in the mental estate
They say I’m okay
As they’re dragging me away
Je mi jedno, co říkají
Odplouvám pryč
Hodně daleko
Ztracen v duševním vlastnictví
Říkají, že jsem v pořádku
Když mne odtahávají pryč
Threw the doorway
Threw the pathway
I see the maps on the back of my hands
They don't hesitate
The don't compensate
They only see the truth of the damned
But they want you
And they need you
And they’ll take what you got
And kill you where you stand
My friend, my friend
Nahrnut do dveří
Nahrnut na cestu
Vidím mapy na hřbetu mých rukou
Neváhají
Nevynahrazují
Jen vidí pravdu zatracených
Ale chtějí tebe
A potřebují tě
A vezmou si co máš a
A zabijou tě tam, kde stojíš
Můj příteli, můj příteli
I don't care what they say
I'm floating away
Far, far away
Lost in the mental estate
They say I’m okay
As they’re dragging me away
Je mi jedno, co říkají
Odplouvám pryč
Hodně daleko
Ztracen v duševním vlastnictví
Říkají, že jsem v pořádku
Když mne odtahávají pryč

Text pridala DeathWish

Video přidala DeathWish

Preklad pridala TheCreepyCZ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.