Playlisty Akcie
Reklama

Mr. Doctor Man - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Mr. Doctor Man, he questions his hands
Lost his mind but clinically fine
But he found a way to cope needle in his throat
Falling down but the world is spinning round and round
He knows
Pane Doctor Mane, ptá se svých rukou
Ztratil mysl, ale klinicky v pohodě
Ale našel cestu jak se vyrovnat s jehlou v krku
Padá, ale svět se točí a točí
On ví
Up, down but the world is spinning round and round
I see this place ain't big enough for me
I want you to take me away way, way, baby
Nahoru, dolů, ale svět se točí a točí
Vidím, že tohle místo pro mě není dost velké
Chci, abys mne vzala pryč, pryč, pryč, zlato
Nahoru, dolů, ale svět se točí a točí
Vidím, že tohle místo pro mě není dost velké
Chci, abys mne vzala pryč, přyč, pryč, pryč
Co jsi chtěla říct?
Up down but the world is spinning round and round
I see this place ain't big enough for me
I want you to take me away way, way, way
What did you want to say?
Chemicky, teče mi to žilami, vidíš?
Romance plastických scén
Nevidím tě dýchat
Jdou po mně
Upřímně, teče mi to žilami, vidíš?
Nepotřebuji jejich operace
Prostě chci být
Ale oni po mně jdou
Chemically it's running through my veins, you see? Romance of the plastic scenes
Well, I can't see you breathe
They're coming after me
Honestly, it's running through my veins, you see?
I don't need their surgeries,
I just want to be
But they're coming after me
Tady je krátký příběh, který bych chtěl říct
O tomto malém chlapci, který přišel z pekla
Správně si sedni a opravdu dobře poslouchej
Řekni ti všechni způsoby, kterým nerozumněl
No, vidím tě tu stát
S tím hřísným výrazem
Prostě zůstaň na show
Jsi připraven, ne?
Jsi připraven jít?
There is a little story I'd like to tell
About this little boy, who came from hell
Sit right there and listen real good
I'll tell you all the ways he misunderstood
Well, I see you standing there
With that wicked stare
Just stay for the show
Are you ready, no?
Are you ready to go?
Chemicky, teče mi to žilami, vidíš?
Romance plastických scén
Nevidím tě dýchat
Jdou po mně
Upřímně, teče mi to žilami, vidíš?
Nepotřebuji jejich operace
Prostě chci být
Ale oni po mně jdou
Chemically, it's running through my veins, you see? Romance of the plastic scenes
Well, I can't see you breathe
They're coming after me
Honestly, it's running through my veins, you see?
I don't need their surgeries,
I just want to be
They're coming after me
Pane Doctor Mane, ptá se svých rukou
Ztratil mysl, ale klinicky v pohodě
Ale našel cestu jak se vyrovnat s jehlou v krku
Padá, ale svět se točí a točí
Mr. Doctor Man, he questions his hands
Lost his mind but is clinically fine
But he found a way to cope needle in his throat
Falling down but the world is spinning round
Jsem chycený v mé boom boom místnosti
Lidé tancují po jejich operacích
Chci, abys ses pohnul
Ale nikdo se nehýbe po jejich léčbách
Neslyším pokoj
Lidé tancují po jejich operacích
Chci, aby ses pohnul
Ale nikdo se vůbec nehýbe
I'm stuck in my boom boom room
People are dancing after their operation
I want you to move
But nobody's moving after their medications
I can't hear the room
People are dancing after their operation
I want you to move,
But nobody's moving at all
Chemicky, teče mi to žilami, vidíš?
Romance plastických scén
Nevidím tě dýchat
Jdou po mně
Upřímně, teče mi to žilami, vidíš?
Nepotřebuji jejich operace
Prostě chci být
Ale oni po mně jdou
Chemically, it's running through my veins, you see? Romance of the plastic scenes
I can't see you breathe
They're coming after me
Honestly, it's running through my veins, you see?
I don't need their surgeries,
I just want to be
But they're coming after me
Oh no
Oh oh no no
Oh no no no
Jdou po mně
Ale ne
Po mně
Ne ne
Jdou po mně
Oh no,
Oh oh, no, no
Oh no, no, no,
They're coming after me
Oh no
After me
Oh no
They're coming after me

Text pridala DeathWish

Text opravila RiriFenty

Video přidala DeathWish

Preklad pridala TheCreepyCZ

Preklad opravila TerezaMM

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.