Playlisty Akcie
Reklama

Hospital Beds - text, preklad

playlist Playlist
Hello, my friend
I'm gonna be here till the end
Of the universe, if I can
I wanna fly, up in the sky, sky, sky
Ahoj, příteli můj
Budu tu až do konce
Vesmíru, pokud mohu
Chci létat, vzhůru oblohou, oblohou, oblohou
I wanna dance with you
Take my hand, and I'll show you a few moves
This is it, no more sorrow
Leave the living for today, and the dying for tomorrow
Chci s tebou tančit
Vezmi mě za ruku a já ti ukážu pár pohybů
To je ono, žádný zármutek
Dnes žij, umírání si nech na zítra
No, I can't tell you how to say goodbye
Cause' I've been waiting most of my life
Behind the curtain, she's staring at my grave
She slowly dances on her hospital bed, hospital bed
Ne, neřeknu ti jak říci sbohem
Protože jsem čekal většinu svého života
Za oponou, zírá ona na můj hrob
Pomalu tančí na jejím nemocničním lůžku, nemocničním lůžku
Well I say what I mean
And I got all I need
But I stand at 19
Fell from the heavens, I'm the sun king
What ya got? What ya need?
Thank your god, and get off your knees
Cause' you're living just to please
Oh, leave the living for today, and the dying for tomorrow
Dobře, řeknu co mám na mysli
A dostanu vše, co potřebuji
Ale zůstanu na 19
Spadl jsem z nebes, jsem král slunce
Co získáš? Co potřebuješ?
Děkuj svému bohu a povstaň z kolenou
Protože žiješ jen pro to, abys prosil
Ach, dnes žij, umírání si nech na zítra
No, I can't tell you how to say goodbye
Cause' I've been waiting most of my life
Behind the curtain, she's staring at my grave
She slowly dances on her hospital bed, hospital bed
Ne, neřeknu ti jak říci sbohem
Protože jsem čekal většinu svého života
Za oponou, zírá ona na můj hrob
Pomalu tančí na jejím nemocničním lůžku, nemocničním lůžku
Well, I saw the world at its worst
And I lived with Jesus first
I am so blessed and cursed
Layin' in the back of this Cadillac hearse
I saw an angel cry
You saw the devil die
Well, I have the last goodbye
Layin' in the back of this Cadillac hearse
Dobrá, viděl jsem svět a to je to nejhorší
Nejdříve jsem žil s Ježíšem
Jsem tak požehnán a proklet
Ležící vzadu v pohřebním voze Cadillac
Viděl jsem anděla plakat
Ty jsi viděl zemřít Ďábla
Skvěle, mám poslední rozloučení
Ležící vzadu v pohřebním voze Cadillac
Well, no, I can't tell you
How to say goodbye...
Dobrá, ne, nemohu ti povědět
Jak říci sbohem...
No, I can't tell you how to say goodbye
Cause' I've been waiting most of my life
Behind the curtain, she's staring at my grave
She slowly dances on her hospital bed, hospital bed...
Ne, neřeknu ti jak říci sbohem
Protože jsem čekal většinu svého života
Za oponou, zírá ona na můj hrob
Pomalu tančí na jejím nemocničním lůžku, nemocničním lůžku...

Text pridala Suicide_Ell

Text opravil LimeCZ

Videa přidali Suicide_Ell, LimeCZ

Preklad pridala Valse

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Boom Boom Room: Side B

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.