Playlisty Akcie
Reklama

Get Higher - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I woke up to the sound
of a man who's always been
But never been around and he told me
How to change my ways
and stop with the childish games
So I told the man no
I'm never ever going to change
This's who I am
Going to feel my own pain
Haven't been here in years
And it's not your choice
Going to do what I want
Cuz I'm not a little boy
Probudil jsem se do zvuku
muže, kterým vždycky byl
Ale nikdy nebyl kolem a řekl mi
Jak změnit mé způsoby
a přestat s těmi dětskými hrami
Tak jsem tomu muži řekl, ne
Já se nikdy nezměním
Tohle je, kým jsem
Chystám se cítit svoji vlastní bolest
Nebyl jsi tu během let
A tohle není tvoje volba
Chystám se dělat si, co chci
Protože nejsem malej kluk
I Get Higher, I Get Higher
I'm going to set this house on fire
Shut off the lights I hear your sound
I'm locking the door As you fall to the ground
I Get Higher, I Get Higher
The sun is shining I'm on fire
I walk the streets I hear no sounds
My shiny blue eyes turn to painful brown
Jedu výš, jedu výš
Chystám se zapálit tenhle dům
Vypnout světla, slyším tvůj hlas
Zamykám dveře, jak padáš k zemi
Jedu výš, jedu výš
Slunce svítí, hořím
Chodím ulicemi, nic neslyším
Moje lesklé modré oči ztmavly na bolestně hnědé
In the park where I sat down
Saw the pay-phones ringing
So I answered the sound
I need another quarter
man keeps on talking
Don't know where It went
Must of lost it in my pocket
V parku jsem si sednul
viděl zvonící telefon
Tak jsem odpověděl zvuku
Potřebuju další čtvrťák
muž neustále mluví
Nevím, kam se poděl
Musel se ztratit v mé kapse
I Get Higher, I Get Higher
I'm going to set this house on fire
Shut off the lights I hear your sounds
I'm locking the door as you fall to the ground
Jedu výš, jedu výš
Chystám se zapálit tenhle dům
Vypnout světla, slyším tvůj hlas
Zamykám dveře, jak padáš k zemi
And I get higher
Oh
and I get higher
Alirght
I can't take it
I can't take it
I can't take it
and I can't take it all
A jedu výš,
Oh
a jedu výš
V pohodě
Nemůžu to vydržet
Nemůžu to vydržet
Nemůžu to vydržet
A nemůžu to všechno vydržet
Alright
Come on now
Ohhh
Here we go
V pohodě
Teď pojďte
Oh
Jdem!
I Get Higher, I Get Higher
I'm going to set this house on fire
Shut off the lights and I hear your sound
I'm locking the door as you fall to the ground
I Get Higher, I Get Higher
I'm going to set this house on fire
I walk the streets I hear no sounds
My shiny blue eyes turn to painful brown
Jedu výš, jedu výš
Chystám se zapálit tenhle dům
Vypnout světla, slyším tvůj hlas
Zamykám dveře, jak padáš k zemi
Jedu výš, jedu výš
Slunce svítí, hořím
Chodím ulicemi, nic neslyším
Moje lesklé modré oči ztmavly na bolestně hnědé
Ohhh, Yeahh
Ohhhh, Alright
Oh, yeah
Oh, v pohodě
I can't take it
I can't take it
I can't take it
and I can't take it all
Nemůžu to vydržet
Nemůžu to vydržet
Nemůžu to vydržet
A nemůžu to všechno vydržet

Text pridala Lullaby01

Video přidala Lullaby01

Preklad pridala Lullaby01

Preklad opravila PixieX

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.