Playlisty Akcie
Reklama

Black Sheep - text, preklad

playlist Playlist
Do you see what I've become?
So why are you still holding on, on, on?
Something lingers in my veins
That's telling me I'm not the same, the same
Vidíš, čím jsem se to stal?
Tak proč se mnou máš pořád trpělivost?
Něco přetrvává v mých žilách
Říká mi to, že nejsem stejný, stejný
And I am, and I am sinking now
'Cause the water's over my ears
And I can't hear no sounds
A já se, já se teď topím
Protože mi voda zaplňuje uši
A já neslyším ani hlásku
Scream out or drown
Can you hear the voice say now?
Go home and back to sleep
And count the black sheep
Lay down your head
This is how you've made your bed
Go on away from me
I am the black sheep
Zakřič nebo se utop
Už slyšíš, co ten hlas říká?
Jdi domů a zpátky do postele
A počítej černé ovce
Dopřej odpočinek své hlavě
Takhle jsi stvořil svou postel
Jdi ode mě dál
Já jsem černá ovce
I used to be an orphan boy
Without a family or a choice, choice, choice
You said it's all in my head
You said it's all in my brain
I'll always be this way, yeah, yeah
There's nothing left that you can say to me
Býval jsem sirotek
Bez rodiny nebo volby, volby, volby
Řekla jsi, že je to vše v mé hlavě
Řekla jsi, že je to vše v mém mozku
Já vždy budu takový, yeah, yeah
Není už nic jiného, co by jsi mi mohla říct
And I am, and I am sinking now
'Cause the water's over my ears
And I can't hear no sounds
A já se, já se teď topím
Protože mi voda zaplňuje uši
A já neslyším ani hlásku
Scream out or drown
Can you hear the voice say now?
Go home and back to sleep
And count the black sheep
Lay down your head
This is how you've made your bed
Go on away from me
I am the black sheep
Zakřič nebo se utop
Už slyšíš, co ten hlas říká?
Jdi domů a zpátky do postele
A počítej černé ovce
Dopřej odpočinek své hlavě
Takhle jsi stvořil svou postel
Jdi ode mě dál
Já jsem černá ovce
I am the outcast, I am your cancer
I am everything you hate
I am unwanted, I'm not the answer
You were hoping that I'd change
You push me down once again
Because I seem different
I am a cancer, I am a creep
I am the black sheep
Jsem vyvrhel, jsem tvá rakovina
Jsem vše, co nenávidíš
Jsem nechtěný, nejsem odpovědí
Doufala jsi, že se změním
Zase jsi mě dotlačila na dno
Protože se zdám jiný
Jsem rakovina, jsem úchyl
Jsem černá ovce
Scream out or drown
Can you hear the voice say now?
Go home and back to sleep
And count the black sheep
Lay down your head
This is how you've made your bed
I am a cancer, I am a creep
I am the black sheep
I am the black sheep
I am the black sheep
Zakřič nebo se utop
Už slyšíš, co ten hlas říká?
Jdi domů a zpátky do postele
A počítej černé ovce
Dopřej odpočinek své hlavě
Takhle jsi stvořil svou postel
Jsem rakovina, jsem úchyl
Jsem černá ovce
Jsem černá ovce
Jsem černá ovce

Text pridal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Preklad pridal Pennywise

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.