Pokec Playlisty
Reklama

Younger Dreams - text, preklad

playlist Playlist
The desert air was sharp as a knife
The late autumn sky delivered the night
As far as I could see the road looked dark
The only life I knew was about to fall apart
Pouštní vzduch byl ostrý jako nůž
Pozdní podzimní obloha doručila noc
Tak daleko jak jen jsem viděl, cesta vypadala tmavá
Jediný život co jsem znal se chystal rozpadnout
Times ticking and I can't escape
The pin pulled on a hand grenade
White flags start to raise
Hodiny tikají a já nemůžu utéct
Pojistka na ručním granátu
Bílé vlajky se začaly zvedat
I wonder how it got this way
I swear it felt just like yesterday
We were fearless and unafraid
Zajímalo by mě jak se to stalo
Přísahám že mi to připadá jako včera
Byli jsme beze strachu a nebojácní
Take me back to younger dreams
When times were easy and we believed
Take me back to revive my memory
I'm digging deep but I am scared that I have lost
My younger dreams
Vezmi mě zpátky do dětských snů
Když časy byli jednoduché a my jsme věřili
Vezmi mě zpátky abych oživil svou paměť
Kopu hluboce ale obávám se že jsem ztratil
Mé dětské sny
Sick and tired of just trying to survive
I've forgotten how it feels to be alive
I can only hope that I'm remembered by
The fearless heart that I once had inside
Nemocný a unavený z toho se jen pokoušet přežít
Zapomněl jsem jaké to je být naživu
Můžu jen doufat že si mě pamatuje
To nebojácné srdce co jsem jednou měl uvnitř
Times ticking and I can't escape
The pin pulled on a hand grenade
White flags start to raise
Hodiny tikají a já nemůžu utéct
Pojistka na ručním granátu
Bílé vlajky se začaly zvedat
Take me back to younger dreams
When times were easy and we believed
Take me back to revive my memory
I'm digging deep but I am scared that I have lost
My younger dreams
(Given I have lost my younger dreams)
Vezmi mě zpátky do dětských snů
Když časy byli jednoduché a my jsme věřili
Vezmi mě zpátky abych oživil svou paměť
Kopu hluboce ale obávám se že jsem ztratil
Mé dětské sny
(Vzhledem k tomu že jsem ztratil své dětské sny)
I wonder how it got this way
I swear it felt just like yesterday
We were fearless and unafraid
Zajímalo by mě jak se to stalo
Přísahám že mi to připadá jako včera
Byli jsme beze strachu a nebojácní
Take me back to younger dreams
When times were easy and we believed
Take me back to revive my memory
I'm digging deep but I am scared that I have lost
My younger dreams
(Given I have lost my younger dreams)
Vezmi mě zpátky do dětských snů
Když časy byli jednoduché a my jsme věřili
Vezmi mě zpátky abych oživil svou paměť
Kopu hluboce ale obávám se že jsem ztratil
Mé dětské sny
(Vzhledem k tomu že jsem ztratil své dětské sny)
I'm never turning back until I've found
My younger dreams
Nikdy se nevrátím dokud nenajdu
Své dětské sny

Text pridala Sheron

Video přidala Sheron

Preklad pridala jirinka8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.