Pokec Playlisty
Reklama

We Will All Evolve - text, preklad

playlist Playlist
What if I'm wrong
Because I haven’t been here for long
Will I learn from my mistakes?
What if I'm wrong
I'll know that I still belong
To the world around me
Co když se mýlím
Protože tady nejsem dlouho
Budu se učit z mých chyb?
Co když se mýlím
Vím, že pořád patřím
Do světa okolo mě
So much of life
Could never be explained
Evolve from the person that you are
Into the one that blinds you
Tak moc z života
Nikdy nebude vysvětleno
Vyvíjet se z člověka jako jsi ty
V jednoho slepého jako ty
Just know that losing control
Is all part of this
Losing control…
Prostě vím, že ztráta kontroly
Je část tohoto
Ztráta kontroly..
Stay with me
This is how we aspirate
Take your eyes off the north
There’s still progress to be made
Zůstaň se mnou
Takhle aspirujeme
Odvrať své oči z severu
Pořád je tady pokrok k dosažení
What if I said that the water was over my head
Would you stand there watching me?
What if I said all of the blood I had shed
Was collecting by my feet
Create a masterpiece
With what you learn
Leave me to the lies surrounding you
Co kdybych řekl, že byla voda nade mnou
Stál by jsi tam a díval by ses na mě?
Co kdybych řekl, že byla všechna moje krev prolita
Sbírající se u mých nohou
Vytvářející mistrovské dílo
S tím, co si se naučil
Nech mě ve lžích kolem tebe
We will all evolve
Into working machines
Controlling the world
Všichni se vyvíjíme
V pracující stroje
Kontrolující svět
Just know that losing control
Is all part of this
Losing control…
Prostě vím, že ztráta kontroly
Je část tohoto
Ztráta kontroly..
Stay with me
This is how we aspirate
Take your eyes off the north
There’s still progress to be made
Take your eyes off the north
Stay with me
This is how we aspirate
There’s still progress to be made
Take your eyes off the north
It shouldn’t take falling through the skies
To realize that we all did wrong
Stay with me
This is how we aspirate
There’s still progress to be made
Zůstaň se mnou
Takhle aspirujeme
Odvrať své oči z severu
Pořád je tady pokrok k dosažení
Odvrať své oči z severu
Zůstaň se mnou
Takhle aspirujeme
Pořád je tady pokrok k dosažení
Odvrať své oči z severu
Nemusí to spadnout z nebes
Aby jsme si uvědomili, co jsme udělali špatně
Zůstaň se mnou
Takhle aspirujeme
Pořád je tady pokrok k dosažení

Text pridal ScreamoLover

Video přidala zuzzzka

Preklad pridal ScreamoLover

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.