Pokec Playlisty
Reklama

Surviving Disasters - text, preklad

playlist Playlist
Say farewell to the anchor
This ship is sailing away
This ship is sailing away
Rozluč se s kotvou
Tahle loď odplouvá
Tahle loď odplouvá
Say farewell to the anchor
This ship is sailing away
And as we watch the sky consume it's remains
We watch the sky consume it's remains
Rozluč se s kotvou
Tahle loď odplouvá
A jak se díváme na oblohu konzumující to, co zbylo
Díváme se na oblohu konzumující to, co zbylo
And we swim to shore
We swim to shore
There is no surviving disasters like these
So before we go our separate ways we'll plan where to meet
There is no surviving this with the way we're living
A plaveme ke břehu
My plaveme ke břehu
Není žádný přeživší katastrofami jako jsou tyto
Takže předtím než půjdeme našimi oddělenými cestami, naplánujeme si, kde se sejdeme
Není žádný přeživší katastrofami jako jsou tyto
Say farewell to my fate
Because I've found myself digging my own grave
I'm trying to find a new direction
But every sign points toward the ground
Rozluč se s mým osudem
Protože jsem našel sám sebe kopat si svůj hrob
Zkouším najít jiný směr
Ale všechny znamení ukazují k zemi
As we washed up on the shore
Our legs brushed the sand
As we washed up on the shore
Our legs brushed the sand
Jak se smyjeme na břehu
Naše nohy otřou písek
Jak se smyjeme na břehu
Naše nohy otřou písek
And before we go our separate ways we'll plan where to meet
There is no surviving disasters like these
And before we go our separate ways we'll plan where to meet
There is no surviving this with the way we're living
We're running back and forth over the paths we've made
A předtím než půjdeme našimi oddělenými cestami, naplánujeme si, kde se sejdeme
Není žádný přeživší katastrofami jako jsou tyto
A předtím než půjdeme našimi oddělenými cestami, naplánujeme si, kde se sejdeme
Není žádný přeživší katastrofami jako jsou tyto
Běžíme zpátky a dál přes cesty, které jsme udělali
Co když tohle není ono
A není nic, co bychom mohli udělat
Co když tohle není ono
Není nic, co bychom mohli udělat
Není nic, co bychom mohli udělat
Není nic, co bychom mohli udělat
And before we go our separate ways we'll plan where to meet
What if this isn't it
And there's nothing we can do
What if this isn't it
There's nothing we can do
There's nothing we can do
There's nothing we can do

Text pridal ScreamoLover

Video přidala shenanigansz

Preklad pridal ScreamoLover

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.