Pokec Playlisty
Reklama

Same Old War - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've been fighting the same old war,
against a disease,
without a cure!
Been holding on for so long!
For so long! For so long!
(Trevor)
Bojujem v rovnakých starých vojnách, 
proti chorobe, 
bez liečby! 
Držal som sa tak dlho!  tak dlho! tak dlho!
I've been wishing upon a star,
if my universe falls apart!
I feel so far from the sky,
as my dreams, are going by!
And they say, it's a battle that can't be won!
(Matt),
Želal som si od hviezd,
ak sa môj vesmír rozpadne! 
Cítim sa tak ďaleko od neba,
ako moje sny idú!
  A oni hovoria, že je to boj, ktorý sa nedá vyhrať! 
We need our knives, we need our guns! (Trevor)
Potrebujeme naše nože, potrebujeme naše zbrane!
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!
(Trevor)
Mal by som utiecť, a zmeniť svoje meno? 
alebo by som mal zostať a bojovať počas noci?
I've come too far, to go back now,
turn into a face in the crowd!
Been on this road, for so long!
For so long... For so long!

(Matt)
a nikdy zavrieť oči? 
Nikdy zavriem oči!
Convinced there is no way out,
my world is turned upside down!
My sense of direction's been gone,
for so long! For so long...
(Matt)
Prišiel som príliš ďaleko, ísť späť,
zase do tváre v dave! 
Bol na tejto ceste, tak dlho! Tak dlho, ... Pre tak dlho! 
And they say, it's a battle that can't be won!
(Trevor)
Presvedčený, že nie je žiadna cesta von,
je môj svet obrátený hore nohami! 
Môj orientačný zmysel je preč,
tak dlho! Tak dlho, ... 
We need our knives, we need our guns! (Matt)
A oni hovoria, že je to boj, ktorý sa nedá vyhrať! 
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
(Trevor)
Potrebujeme naše nože, potrebujeme naše zbrane!
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!
(Trevor)
Mal by som utiecť, a zmeniť svoje meno? 
alebo by som mal zostať a bojovať počas noci?
Stay strong, keep moving,
can't let the darkness blind us!
Carry on, we'll be the ones,
that pull the stars down to us!
(Matt)
a nikdy zavrieť oči? 
Nikdy zavriem oči!
Stay strong, keep moving,
can't let the darkness blind us!
Carry on, we'll be the ones,
that pull the stars down to us!

(Trevor)
Zostaň silný, zostaň v pohybe,
nedovoľ aby nás tma oslepila!
Pokračujte, buďte tí,
ktorí ťahajú hviezdy k nám! 
Should I run away, and change my name?
Or should I stay and fight through the night?
(Matt a Trevor)
Zostaň silný, zostaň v pohybe,
nedovoľ aby nás tma oslepila!
Pokračujte, buďte tí,
ktorí ťahajú hviezdy k nám! 
And never close my eyes?
I'll never close my eyes!

(Trevor)
Mal by som utiecť, a zmeniť svoje meno? 
alebo by som mal zostať a bojovať počas noci?

Text pridala ROCKinka

Text opravil DevilDan

Video přidala ROCKinka

Preklad pridala jinji

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.