Pokec Playlisty
Reklama

Prisoners - text, preklad

playlist Playlist
We wake up in a bed of sin
And stare up at the ceiling as high as the sky
Like it's our way to fly
We're chasing a reason to exist
But can't seem to escape the loneliness
Running in circles around happiness
Probouzíme se v posteli hříchu
A zíráme na strop tak vysoký jako nebe
Jako by to byl náš způsob jak létat
Honíme se za smyslem k existenci
Ale zdá se že nemůžeme utéct samotě
Běháme v kruzích okolo štěstí
With houses made of gold
Controlled by what we own
We follow what we're told
Fit right into the mold
Is this what we need to breathe
Or are we just feeding our disease
S domy ze zlata
Ovládáni tím čím vlastníme
Následujeme to co nám bylo řečeno
Zapadáme přímo do plísně
Je to to co potřebujeme dýchat,
Nebo jen krmíme naše choroby?
We lost sight of what we can't touch
We lost it all but can't remember how to love
I'm open with an empty heart
And we shall grieve until we start
We wonder why we feel empty inside
Why there's a hunger that we can't satisfy
A lonely world with a bad design
You waste your time on an endless climb
Ztratili jsme z dohledu to čeho se nedokážeme dotknout
Ztratili jsme to všechno ale nemůžeme si vzpomenout jak milovat
Jsem otevřený s prázdným srdcem
A budeme truchlit dokud nezačneme
Divíme se proč se uvnitř cítíme prázdní
Proč je tu hlad který nedokážeme ukojit
Osamělý svět se špatným návrhem
Mrháš svým časem při nekonečném šplhání
With houses made of gold
Controlled by what we own
We follow what we're told
Fit right into the mold
Is this what we need to breathe
Or are we just feeding our disease
Prisoners of a hopeless war
Fighting with a double edged sword
We could be free
If we stop feeding our disease
S domy ze zlata
Ovládáni tím čím vlastníme
Následujeme to co nám bylo řečeno
Zapadáme přímo do plísně
Je to to co potřebujeme dýchat,
Nebo jen krmíme naše choroby?
Zajatci beznadějné války
Boj s dvousečným mečem
Mohli by jsme být volní
Pokud přestaneme krmit naše choroby
We stand on top of the world
But still there's hollow ground
We stand on top of the world
When all is wrong
We stand at the top of the world, alone
Stojíme na vrcholu světa
Ale pořád tu je holá země
Stojíme na vrcholu světa
Když je všechno špatně
Stojíme na vrcholu světa, sami
With houses made of gold
Controlled by what we own
We follow what we're told
Fit right into the mold
Is this what we need to breathe
Or are we just feeding our disease
Prisoners of a hopeless war
Fighting with a double edged sword
We could be free
If we stop feeding our disease
S domy ze zlata
Ovládáni tím čím vlastníme
Následujeme to co nám bylo řečeno
Zapadáme přímo do plísně
Je to to co potřebujeme dýchat,
Nebo jen krmíme naše choroby?
Zajatci beznadějné války
Boj s dvousečným mečem
Mohli by jsme být volní
Pokud přestaneme krmit naše choroby

Text pridala Sheron

Video přidala Sheron

Preklad pridala jirinka8

Preklad opravila Ichiro

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.