Playlisty Akcie
Reklama

You're No Different - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

How many times can you put me down
'Till in your heart you realize
If you chose to criticise you choose your enemies
olikrát jsi mě zkoušel
až sis v srdci uvědomil
když si vyberete kritiku, vyberte si nepřítele
Everything that I say and do
In your eyes is always wrong
Tell me where do I belong in a sick society
všechno co řeknu a udělám
ve tvých očích vždycky bude špatné
řekni mi, kam patřím v nemocné společnosti
Your're no different to me, yeah
Your're no different, no different to me
nejsi jiný jak já, yeaah
nejsi jiný, nejsi jiný jak já
Look at yourself instead o' looking at me
With accusation in your eyes
Do you want me crucified for my profanity
místo toho, jak mě zkoumáš se podívej na sebe
chceš mě ukřižovat za rouhání
Concealing your crimes behind a grandeur of lies
Tell me where do I begin
If you think you're without sin be the first to cast the stone
Utajit své zločiny za majestátnost lží
Řekni mi, kde mám začít
Pokud si myslíš, že jsi bez hříchu, buď první u obsazení kamene
Your're no different to me, yeah
Your're no different, no different to me
Your're no different to me, yeah
Your're no different, no different to me
nejsi jiný jak já, yeaah
nejsi jiný, nejsi jiný
nejsi jiný jak já, yeaah
nejsi jiný, nejsi jiný
Can't you see, can't you see
Your're no different to me
Won't you see, won't you see
You're no different to me
Ty to nevidíš, ty to nevidíš
Ty nejsi jiný jak já, yeaah
nechce tě vidět, nechce tě vidět,
nejsi jiný jak já
Living my life in a way that I choose
You say I should apologize
Is that envy in your eyes reflecting jealousy
Žít svůj život tak, ja jsem si vybral
Říkáte, že bych se měl omluvit
Je to závist v tvých očích a odráží žárlivost
Tell me the truth and I'll admit to my guilt
If you'll try and understand
Is that blood that's on your hand from your democrocy
Řekni mi pravdu a já přiznám vinu svou
Pokud se budeš snažit a pochopíš
Je to krev, která je na tvé ruce od tvé "democrocy"
Your're no different to me, yeah
Your're no different, no different to me
Your're no different to me, yeah
Your're no different, no different to me
nejsi jiný jak já, yeaah
nejsi jiný, nejsi jiný
nejsi jiný jak já, yeaah
nejsi jiný, nejsi jiný jak já.

Text pridal Gaddy

Video přidala Kikhush

Preklad pridal xxxvodnikxxx

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.