Playlisty Pokec
Reklama

Trap Door - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Can you see your reflection?
False friend, follow pretension
watch your pain and rejection
Můžeš vidět svůj odraz?
Falešný příteli, následuj nárok
Sleduj svou bolest a odmítnutí
Truth stops again,
Till this skin is broken.
And the cut is open.
And the words once spoken,
Just fade away.
Pravda znovu stojí
Dokud se kůže nerozbije
A řez je otevřený
A slova jednou řečená
Jen zmizí pryč
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Big head leads to confusion
Strong heart, burns self delusion.
Tough told, one voice communion.
Many take the pain,
Just to find your ego.
Living with denial
At the first of ?
won't fade away
Velká hlava vede ke zmatku
Sliné srdce, páli sebeklam
Drsné řeči, společenství jednoho hlasu
Mnoho přijme bolest
Je najdi své ego
Žijící s popřením
Na počátku
Nezmizí
Too late, standing on the trap door
Too late, standing on the trap door
Too late, standing on the trap door
Too late, standing on the trap door
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
It's coming.
Your falling.
Přichází to
Tvůj pád
You're on your own with no one left to blame Jsi na to sám, nemáš koho obvinit
Can't sleep 'cause you made your own bed
This aint dance of the helpless,
insane addicted to tribe in your head
The blood diamond is selfish
why?
tell me why.
Can't invade our sense of reality,
And who unites under broken promise
and you said im a doubting Thomas
a tradgedy just to keep you honest
guilty always fall through the trap door
fear the trap door
through the trap door
the trap door
the trap door
Nemůžeš spát, protože jsi si udělal vlastní postel
Toto není tanec bezmocných
Šílenec závislý na kmen ve tvé hlavě
Krvavý diamant je sobecký
Proč?
Řekni mi proč
Nemůžeš napadnout náš smysl pro realitu
A kdo se spojuje pod porušeným slibem
A ty říkáš, že jsem nevěřící Tomáš
Tragédie co tě udrží upřímným
Vina vždy padá skrz padací dveře
Boj se padacích dveří
Skrz padací dveře
Padací dveře
Padací dveře
No fear too scared to look up
Can't win nothing but bad luck
Clock ticks your time to face up
You can't run for long when your world is broken
Your trap door is open
Every word you choke on
Just fade away
Žádný strach tak vyděšený t hledání
Nevyhraješ nic než smůlu
Hodiny tikají tvůj čas čelit
Nemůžeš utíkat moc dlouho, když je tvůj svět rozbitý
Tvé padací dveře jsou otevřené
Každé slovo na kterém se dusíš
Jen mizí pryč
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Too late, standing on the trap door.
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích
Příliš pozdě, stojíš na padacích dveřích

Text pridala Raduwa

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.