Playlisty Pokec
Reklama

Time - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The time has come for you
To make up your own mind ,
Stop looking for the answers
That you'll never find
Čas prišiel pre teba
Vymyslieť tvoju vlastnú myseľ
Prestaň hľadať odpovede
Ktoré nikdy nenájdeš
Save all your tears for when you
Really need to cry,
Don't wish your life away,
Just spread your wings and fly
Nechaj si všetky tvoje slzy,keď
budeš naozaj chcieť plakať
Neželaj si aby tvoj život nebol
Len rozprestri krídla a leť
Time waits for no one, yeah,
It's never what it seems,
Stop waiting for tomorrow,
Stop living in your dreams, yeah
Čas na nikoho nečaká, yeah,
Nikdy to nie je ako to vyzerá,
Prestaň čakať na zajtrajšok,
Prestaň žiť vo svojich snoch, yeah
This life fading away,
This life ticking like a time bomb
Ready to blow your tortured mind
Tento život mizne
Tento život tiká ako časovaná bomba
Priprav sa na výbuch tvojej umučenej mysle
I know it's wasting away,
We don't plan for when it goes wrong,
The time that we lose,
We will never find time
Viem, je to plytvanie
Nemáme plán, keď sa to pokazí
Čas, ktorý sme premrhali,
Nikdy nenájdeme čas
Can't hide the clock
When every line shows on your face,
So take it slow,
You'll never win the human race
Nemôžeš skryť hodiny
Keď sa ukáže každá vráska na tvojej tvári
Tak to spomaľ
Nikdy nevyhráš preteky s ľudstvom
Time waits for no one, yeah,
Everything must change,
Stop running to the future,
Stop living for today
Čas na nikoho nečaká, yeah,
Všetko sa musí zmeniť,
Prestaň bežať do budúcnosti,
Prestaň žiť pre dnešok
This life fading away,
This life ticking like a time bomb
Ready to blow your tortured mind
Tento život mizne
Tento život tiká ako časovaná bomba
Priprav sa na výbuch tvojej umučenej mysle
I know it's wasting away,
We don't plan for when it goes wrong,
The time that we lose,
We will never find time
Viem, je to plytvanie
Nemáme plán, keď sa to pokazí
Čas, ktorý sme premrhali,
Nikdy nenájdeme čas
Just live every moment of each day,
'Cause death is the price we all must pay
Len ži každý moment z každého dňa,
Lebo smrť je cena, ktorú musíme všetci zaplatiť
(This life fading away),
This life ticking like a time bomb
Ready to blow your tortured mind
(Tento život mizne)
Tento život tiká ako časovaná bomba
Priprav sa na výbuch tvojej umučenej mysle
I know it's wasting away,
We don't plan for when it goes wrong,
The time that we lose,
We will never find time
Viem, je to plytvanie
Nemáme plán, keď sa to pokazí
Čas, ktorý sme premrhali,
Nikdy nenájdeme čas
This life fading away,
This life ticking like a time bomb
Ready to blow your tortured mind
Tento život mizne
Tento život tiká ako časovaná bomba
Priprav sa na výbuch tvojej umučenej mysle
I know it's wasting away,
We don't plan for when it goes wrong,
The time that we lose,
We will never find time
Viem, je to plytvanie
Nemáme plán, keď sa to pokazí
Čas, ktorý sme premrhali,
Nikdy nenájdeme čas

Text pridala X-Tinka

Text opravila Tama13

Video přidala Maribel

Preklad pridala Tama13

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.