Playlisty Akcie
Reklama

The Ultimate Sin - text, preklad

playlist Playlist
Overkill, enough is enough
There's nothing left of me to devour
You've had your fill, I'm all I have left
What can stop your hunger for power?
Přezbrojení, dost je dost
Nic mi tu ke zničení nezbylo
Ty jsi toho měl dosyta, Na mě nic nezbylo
Co může zastavit tvůj hlad po síle?
'Cos you took advantage
Of things that I said
Now the feeling is dead
And that's the ultimate sin
And that's the ultimate sin
Protože jsi těžil
z věcí, co jsem ti řekl
Teď je ten pocit mrtvý
A to je poslední hřích
A to je poslední hřích
Anyway I look at it now
The doors are closed and cannot be opened
Bury your anger and bury your dead
Or you'll be left with nothing and no one
Každopádně to teď vidím
Dveře jsou zavřené a nemohou se otevřít
Pohřbi svůj hněv a pohřbi svou smrt
Nebo zůstaneš bez ničeho a nikoho
There's no point in screaming
'Cos you won't be heard
Now the tables have turned
It was the ultimate sin
It was the ultimate sin
It was the ultimate sin
It was the ultimate sin
Není důvod ke křiku
Protože tě nikdo neuslyší
Teď se karty obrátily
Byl to poslední hřích
Byl to poslední hřích
Byl to poslední hřích
Byl to poslední hřích
I warned you then and I'm warning you now
If you mess with me you're playing with fire
Winds of change that are fanning the flames
Will carry you to your funeral pyre
Varoval jsem tě předtím a varuji i teď
Pokud jsi se mnou, zahráváš si s ohněm
Vítr změn rozdmýchávající plameny
Tě dovede k pohřební hranici
It's pulling you down
It's your final descent
It's too late to repent
When it's the ultimate sin
When it's the ultimate sin
When it's the ultimate sin
When it's the ultimate sin
Táhne tě to k zemi
Je to tvůj poslední sestup
Je pozdě na lítost
Když to je poslední hřích
Když to je poslední hřích
Když to je poslední hřích
Když to je poslední hřích
When it's the ultimate sin Když to je poslední hřích

Text pridal Gaddy

Videa přidali WoOmaN11, IlMagnifico

Preklad pridala Nefi

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.