Playlisty Pokec
Reklama

Soul sucker - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Your cold words deafen
And silence long forgotten
The logic never reclaimed
Vaše studená slova ohluší
A ticho dávno zapomenuté
Logiku nikdy nezískáš zpět
The anger rises
Sometimes there's no surrender
No white flag flies
You won't like me when I'm angry
Hněv stoupá
Někdy není kapitulace
Žádná bílá vlajka nevlaje
Nebudete mě mě rádi, když jsem naštvaný
Stop talking to me
Just like I don't even bleed
This cross is heavy when
You're my soul sucker
Přestaň se mnou mluvit
Stejně jako já ani nekrvácel
Tento kříž je těžký, když
Ty jsi můj vysávač duše
Get out of my face
The past is running in place
The slivers cut me as you
Suck the soul right out of me
Vypadni z mého obličeje
Minulost utíká na místě
Prameny mě pořezaly jako tebe
Vysaj duši přímo z mě
Soul sucker Vysávač duše
You bite down deeper
Your tongue can cut my heart out
You've passed the point of return
Prokousáváš se hlouběji
Tvůj jazyk může vyříznout mé srdce
Schválila si bod návratu
The storm lightens
Get ready for the whiplash
Don't think, don't speak
Don't, my patience turns to violence
Bouře zesvětlí
Připrav se na poranění krční páteře
Nemysli, nemluv
Ne, moje trpělivost se obrátí k násilí
Stop talking to me
Just like I don't even bleed
This cross is heavy when
You're my soul sucker
Přestaň se mnou mluvit
Stejně jako já ani nekrvácel
Tento kříž je těžký, když
Ty jsi můj vysávač duše
Get out of my face
The past is running in place
The slivers cut me as you
Suck the soul right out of me
Vypadni z mého obličeje
Minulost utíká na místě
Prameny mě pořezaly jako tebe
Vysaj duši přímo z mě
Soul sucker Vysávač duše
I'm just a solitary man who wants to live
A quiet life before when I cease to exist
I don't need resistance for the things I can't
control
Just turn away and let it go (yeah)
Jsem jen osamělý muž, který chce žít
klidný život předtín, než přestanu existovat
Nepotřebuji odpor pro věci, které nemohu
ovládat
Stačí otočit se pryč a nechat to jít

[Guitar Solo]

[Solo]

Stop talking to me
Just like I don't even bleed
This cross is heavy when
You're my soul sucker

Přestaň se mnou mluvit
Stejně jako já ani nekrvácel
Tento kříž je těžký, když
Ty jsi můj vysávač duše
Get out of my face
The past is running in place
The slivers cut me as you
Suck the soul right out of me
Vypadni z mého obličeje
Minulost utíká na místě
Prameny mě pořezaly jako tebe
Vysaj duši přímo z mě
Soul sucker Vysávač duše

Text pridal sindr

Video přidala AncuSHe

Preklad pridal Thomson7

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.