Playlisty Akcie
Reklama

11 Silver - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Your words they go like no mare.
they sale the world high headed, yeah
I can't believe I'm still here,
I know I should be dead, yeah.
Tvá slova jdou jako žádný Mare.
oni prodej světě vysoké čele, yeah
Nemůžu uvěřit, že jsem stále tady,
Vím, že bych měl být mrtvý, jo.
This desperation makes me feel so filthy.
But I know if I don't stop I won't feel guilty.
Take me higher,
Pray me faster,
Help me get her,
Who I'm after.
To zoufalství se cítím tak špinavý.
Ale já vím, jestli jsem se nezastaví nebudu cítit provinile.
Vezmi mě vyšší,
Modlete se mi rychleji,
Pomozte mi ji,
Kdo jsem po.
One time to take away all pain!
One more to turn myself insane!
One time to keep me high all day!
Makes my reality fade away!
Jeden čas odnést veškeré bolesti!
Ještě jedna obrátit sám šílený!
Jednou se mě vysoká po celý den!
Způsobí, že moje realita zmizí!
There is no future waiting.
There is no morning ever.
I can't stop the place is spinning.
Neexistuje žádná budoucnost čeká.
Neexistuje žádný ráno vůbec.
Nemůžu přestat místo je spinning.
My anti drugs get trashed, yeah.
This paranoia stops my mind from sinking.
I don't know if I'm awake or if I'm dreaming.
My proti drogám dostat demoluje, jo.
Tato paranoia se zastaví mou mysl od potopení.
Nevím, jestli jsem vzhůru, nebo jestli jsem snil.
Take me in you, won't be nice.
Spit me out or wait and shine me...
Vezmi mě na vás nebude hezké.
Vyplivnout mě, nebo počkat a lesk mě ...
One time to take away all pain!
One more to turn myself insane!
One time to keep me high all day!
Makes my reality fade away!
Jeden čas odnést veškeré bolesti!
Ještě jedna obrátit sám šílený!
Jednou se mě vysoká po celý den!
Způsobí, že moje realita zmizí!
(Guitar) (Kytara)
One time to take away all pain!
One more to turn myself insane!
One time to keep me high all day!
Makes my reality fade away!
Jeden čas odnést veškeré bolesti!
Ještě jedna obrátit sám šílený!
Jednou se mě vysoká po celý den!
Způsobí, že moje realita zmizí!
[Is that the last song (Ozzy Osbourne in background)]

Text pridala Raduwa

Video přidala Maribel

Preklad pridal risabiros

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.