Playlisty Akcie
Reklama

Love To Hate - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Another day and more bad news
I wonder who died today
I feel so numb I might as well be dead
Další den a více špatých zpráv
Přemýšlím kdo dnes zemřel
Cítím se tak otupělý, že můžu být zrovna tak mrtvý
I live on hope and legal dope
Addicted to the system
Is it real or does it just live within my head
Žiju z naděje a legálních drog
Závislý na systému
Je to skutečně nebo to jenom žije v mé hlavě
I guess they lied to make me feel afraid
I can’t believe a single word they say
Hádám, že lhali abych se cítil vyděšený
Nemohu uvěřit jedinému slovu co říkají
Cry another tear
'Cause the devil will not wait
Living in fear
Why do people love to hate
Love to hate
Breč další slzu
Protože ďábel nebude čekat
Žijící ve strachu
Proč lidé milují nenávidět
Milují nenávidět
Desensitized and victimized
The action never stops
Could it be a smokescreen to keep us satisfied
Znecitlivělí a obětováni
Akce nikdy neskončí
Mohla by to být kouřová clona, co nás udrží ukojené
Insecure and paranoid
I’m trying to survive
I can’t tell if I’m hearing truth or lies
Nejistí a paranoidní
Snažím se přežít
Nemohu říct jestli slyším pravdu nebo lži
I’ll never make it to the Holy Gates
No ones gonna matter, the fire of hell awaits
Nikdy se nedostanu ke Svatým Branám
Na nikom nebude záležet, peklený oheň čeká
Cry another tear
'Cause the devil will not wait
Living in fear
Why do people love to hate
Breč další slzu
Protože ďábel nebude čekat
Žijící ve strachu
Proč lidé milují nenávidět
Another day and more bad news
I wonder who died today
I can’t tell if I’m hearing truth or lies
Další den a více špatých zpráv
Přemýšlím kdo dnes zemřel
Nepoznám jestli slyším pravdu nebo lži
I guess they lied to make me feel afraid
I can’t believe a single word they say
Hádám, že lhali abych se cítil vyděšený
Nemohu uvěřit jedinému slovu co říkají
Cry another tear
'Cause the devil will not wait
Living in fear
Why do people love to hate
Breč další slzu
Protože ďábel nebude čekat
Žijící ve strachu
Proč lidé milují nenávidět
Cry another tear
'Cause the devil will not wait
Living in fear
Why do people love to hate
Love to hate
Breč další slzu
Protože ďábel nebude čekat
Žijící ve strachu
Proč lidé milují nenávidět
Milují nenávidět

Text pridal CzechMan

Video přidal Pennywise

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.