Playlisty Akcie
Reklama

Lightning Strikes - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Won't you listen 'cos I'm at it again
Lightning striking, and on that you can depend
They say that lightning never strikes the same place twice
Gods of thunder, sit and watch the event
Nebudeš poslouchat, protože jsem znovu u toho
Blesk udeří a na tom můžeš záviset
Říkají, že blesk neudeří dvakrát na stejné místo
Bohové hromu, sedí a pozorují událost
You know I take no prisoners
My back's to the wall
You know I must be going
When destiny calls
Until I feel that thunder shattering my brain
Víš, že neberu zajatce
Má záda jsou u zdi
Víš, že musím jít
Když osud zavolá
Dokud neucítím hrom tříštící můj mozek
I won't stop rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
Rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
Nepřestanu s rockem po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Rock po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Tell your mama that you're gonna be late
But not to worry, we'll just be rockin' all night
The lightning strikes before you hear the thunder roar
We're becoming the children of the night
Řekni své mámě, že se zpozdíš
Ale ať se nebojí, jenom budeme celou noc hrát rock
Blesk udeří, předtím uslyšíš řev hromu
Stáváme se dětmi noci
I'm not aplogizing
I am what I am
There is no compromising
I don't give a damn
Until I feel the thunder boiling in my veins
Neomlouvám se
Jsem co jsem
Nejsou zde kompromisy
Je mi to ukradený
Dokud neucítím hrom vřící v mých žilách
I won't stop rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
Rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
Nepřestanu s rockem po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Rock po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Oh no, I've lost control
Here we go, it's only rock & roll
Ale ne, ztratil jsem kontrolu
Jsme tady, je tou jenom rokenrol
The silver light is flashing
As all turns to gold
In my head voices screaming
And I'm being told
If you will only listen, you will hear them too
Stříbrné světlo probleskuje
Když se vše mění ve zlato
V mé hlavě křičí hlasy
A je mi řečeno
Pokud budeš poslouchat, taky je uslyšíš
I won't stop rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
Rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
You go rockin' all night, rockin' all night
Until the lightning strikes again
You go rockin' it all night, rockin' it all night
Until the lightning strikes again
Nepřestanu s rockem po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Rock po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Děláš rock po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří
Děláš rock po celou noc, rock po celou noc
Dokud blesk znovu neudeří

Text pridal Gaddy

Video přidal IlMagnifico

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.