Playlisty Pokec
Reklama

Let It Die - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm a rock star, I'm a dealer,
I'm a servant, I'm a leader,
I'm a savior, I'm a sinner,
I'm a killer,
I'll be anything you want me to be
Jsem rocková hvězda, jsem obchodník,
Jsem služebník, jsem vůdce,
Jsem spasitel, jsem hříšník,
Jsem vrah,
Budu něco, co chceš, abych byl
Silent
As a witness,
Make your heart race
With a death kiss,
I'm a soldier
In a blood war
In the Peace Corps,
I am everything you'll ever be
Tichý
Jako svědek
Rozbuším tvé srdce
Polibkem smrti,
Jsem voják
V krevním válce
V Peace Corps,
Já jsem všechno, co ty kdy budeš
I'm a loser,
Number zero,
Play the victim,
End up a hero,
I'm a teacher,
Preacher,
Liar,
I am anything, everything
Jsem smolař,
Číslo nula,
Hraji oběť,
Skončím jako hrdina,
Jsem učitel,
kazatel,
lhář,
Já jsem nic, všechno
Mover
And a shaker,
The oppressor,
Stimulator,
I'm a coward,
I'm a fighter,
Yeah
činitel
A míchač,
Utlačovatel,
Stimulátor,
Jsem zbabělec,
Jsem bojovník,
jo
I'm everything,
You are me,
I am you
Jsem všechno,
Ty jsi já,
Já jsem ty
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch, it all start burning
Všechno se láme,
Bez chyb,
To vše se mění,
Zbourej to,
Sleduj, to všechno začíná hořet
All that's done is done, Just
Let it lie
Vše, co je hotové je hotové, Tak
Nech to ležet
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch, the world awaken
Je to zjevení,
Oslava,
Promoce,
časový střet,
Sleduj, svět se probudil
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die
Všechny dny kterých jsi litoval jsou pryč,
Nech to být,
Nech to umřít
It's a new day
For the faceless,
Take the torches
From the useless,
First amendment,
Second guesses,
All dependent,
I'll do anything to help you
Je to nový den
Pro anonymy,
Vezměte pochodně
Ze zbytečnosti,
První změna,
Druhé odhady,
Vše závisí,
Udělám cokoliv, abych ti pomohl
Fallen crosses,
New alliance,
Deeper thinkers,
Modern science,
Open guest list,
All inclusive,
No one loses,
Everything you've always wanted
Padající kříže,
Nová aliance,
Hlubší myslitelé,
Moderní věda,
Otevřený seznam hostů,
All inclusive,
Nikdo neztrácí,
Všechno, co jsi vždy chtěl
Honest answers
For the bruises,
Full disclosure,
No excuses,
Open handshake,
Clean slate,
No hate,
Living history,
Misery
upřímné odpovědi
Pro modřiny,
Úplné zveřejnění,
Žádné výmluvy,
Otevřené podání ruky,
Čistá břidlice,
Žádná nenávist,
Živá historie,
Bída
Information,
Revolution,
Loading up for
Execution,
Push the button,
Pull the trigger,
Yeah
informace,
Revoluce,
Nahrávání
Provedení,
Stiskni tlačítko,
Zmáčkni spoušť,
jo
I'm everything,
You are me,
I am you
Jsem všechno,
Ty jsi já
Já jsem ty
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch it all start burning
Všechno se láme,
Bez chyb,
To vše se mění,
Zbourej to,
Sleduj, to všechno začíná hořet
All that's done is done just
Let it lie
Vše, co je hotové je hotové, Tak
Nechte to ležet
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch the world awaken
Je to zjevení,
Oslava,
Promoce,
časový střet,
Sleduj, svět se probudil
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die,
Všechny dny kterých jsi litoval jsou pryč,
Nech to být,
Nech to umřít
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch it all start burning
Všechno se láme,
Bez chyb,
To vše se mění,
Zbourej to,
Sleduj, to všechno začíná hořet
All that's done is done just
Let it lie
Vše, co je hotové je hotové, Tak
Nech to ležet
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch the world awaken
Je to zjevení,
Oslava,
Promoce,
časový střet,
Sleduj, svět se probudil
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die
Všechny dny kterých jsi litoval jsou pryč,
Nech to být,
Nech to umřít

Text pridal sindr

Text opravila Tama13

Video přidala Tama13

Preklad pridala Maja148

Preklad opravila myDarkness

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.