Playlisty Pokec
Reklama

I Want It More - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Life is not eternal,
It's sane and then a freak show,
It's all we have until it's all gone
Život nie je večný,
Je normálny a potom šialený,
Je to všetko čo máme pokým to všetko nie je preč
A split second can last forever,
No fortune can make it better,
One heartbeat just until the last one
Zlomok sekundy môže byť navždy posledný,
Žiaden majetok to nemôže zlepšiť,
Len jeden tlkot srdca do toho posledného
Rung by rung on the ladder,
Don't slow down, only faster,
Knock yourself out; doesn't matter,
Anything to get what you want
Stupienok za stupienkom na rebríku,
Nespomaľuj, iba zrýchľuj,
Poraz sám seba; Nezáleží na
niečom, čo chceš dostať
How much can you get now?
What's the cost?
Tell me, was it everything you wanted,
Everything you wanted?
Koľko teraz môžeš dostať?
Aká je cena?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel,
Všetko čo si chcel?
How much is enough now?
What was lost?
Tell me, was it everything you wanted?
Everything you want, I want it more
Koľko teraz stačí?
Čo bolo premrhané?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel?
Všetko čo chceš, Chcem viac
I want it more Chcem to viac
Our destiny connected,
Invited, unexpected,
Life isn't fair, but still it goes on
Náš osud spája
pozvané a neočakávané,
Život nie je fér, ale stále pokračuje
We all live and we all die,
Say hello then say goodbye,
The sun will set until the next dawn
My všetci žijeme a všetci zomrieme,
Povedz Ahoj, potom Zbohom
Slnko zapadne do ďalšieho úsvitu
Inch by inch over old bones,
Shaking hands with the dead souls,
You make your deal and the weight grows,
Anything to get what you want
Kúsok po kúsku cez staré kosti,
Potrasenie rúk s mŕtvymi dušami,
Robíš si svoj biznis a váha rastie,
Čokoľvek čo chceš dostať
How much can you get now?
What's the cost?
Tell me, was it everything you wanted,
Everything you wanted?
Koľko teraz môžeš dostať?
Aká je cena?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel,
Všetko čo si chcel?
How much is enough now?
What was lost?
Tell me, was it everything you wanted?
Everything you want, I want it more
Koľko teraz stačí?
Čo bolo premrhané?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel?
Všetko čo chceš, Chcem viac
Rung by rung on the ladder,
Don't slow down, only faster,
Knock yourself out; doesn't matter,
Anything to get what you want
Stupienok za stupienkom na rebríku,
Nespomaľuj, iba zrýchľuj,
Poraz sám seba; Nezáleží na
niečom, čo chceš dostať
How much can you get now?
What's the cost?
Tell me, was it everything you wanted,
Everything you wanted?
Koľko teraz môžeš dostať?
Aká je cena?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel,
Všetko čo si chcel?
How much is enough now?
What was lost?
Tell me, was it everything you wanted?
Everything you want, I want it more
Koľko teraz stačí?
Čo bolo premrhané?
Povedz mi, bolo to všetko čo si chcel?
Všetko čo chceš, Chcem viac

Text pridala X-Tinka

Text opravila Tama13

Video přidala zdenasva

Preklad pridala Tama13

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.