Playlisty Akcie
Reklama

Fool Like You - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I hear you breathing though you're so far away
Can you just go where you're going to?
I couldn't give a damn or two about a fool like you
That's true
Slyším tě dýchat, i když jsi tak daleko
Můžeš jít tam kam míříš?
Hlupák jako ty mi je úplně ukradený
To je pravda
Are you just too cool? No, you're just perfectly cold
And what goes 'round still comes around
I think it's all summed up and down in a fool like you
That's true
Jsi jenom moc klidný? Ne, jsi jenom dokonale studený
A jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá
Myslím, že je to vše shrnuto shora a zdola v hlupákovi jako ty
To je pravda
Today is just another day
You hold your ticket into nowhere
It's up to you if you'll stay
And turn your day into a nightmare
Dnešek je jenom další den
Držíš lístek do nikam
Je to na tobě jestli zůstaneš
A změníš svůj den v noční můru
You think you know it, you think you know it all
But you don't even have a clue
And control is still in view for a fool like you
That's true
Myslíš si, že to víš, myslíš si, že to víš všechno
Ale nemáš ponětí
A kontrola je stále na dohled pro hlupáka jako ty
To je pravda
Is there a reason for the way that you are
Or does it just come naturally?
To have an idiosyncrasy and be a fool like you
That's true
Je tady důvod pro to jaký jsi
Nebo to prostě přišlo přirozeně?
Mít Idiosynkrazii a být hlupák jako ty
To je pravda
You're hearing what you want to hear
Misunderstanding all you see
An attitude in all of us
Is it really you and me
Slyšíš co cheš slyšet
Vš co vidíš je nedorozumění
Postoj ve všech z nás
Jsi to vážně ty a já
He's hiding, residing deep within the crowd
A hand out, he'll pull you down
On se skrývá, sídlí hluboko uvnitř davu
Ruka venku, stáhne tě dolů
You've been found guilty, committed every crime
But still they say you must go free
Looks like haunted I will be by a fool like you
That's true
Byl jsi shledán vinným, spáchal jsi každý zločin
Ale stále říkají, že tě musí osvobodit
Vypadá to jako strašidelné, budu při hlupákovi jako ty
To je pravda
By a fool like you, by a fool like you
Looks like haunted I will be by a fool like you
That's true
By a fool like you, by a fool like you
Looks like haunted I will be by a fool like you
That's true
Při hlupákovi jako ty, při hlupákovi jako ty
Vypadá to jako strašidelné, budu při hlupákovi jako ty
To je pravda
Při hlupákovi jako ty, při hlupákovi jako ty
Vypadá to jako strašidelné, budu při hlupákovi jako ty
To je pravda

Text pridal Gaddy

Video přidala tynkap197

Preklad pridal Geralt

Preklad opravil Geralt

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Ultimate Sin

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.