Playlisty Akcie
Reklama

Facing Hell - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You make promise of protection
To a future after life
To the final resurrection
And to eternal paradise
Dal jsi slib ochrany
pro budoucnost po životě
Pro konečné zmrtvýchvstání
A nekonečný ráj
But then I'm blinded with temptation
And to every mortal sin
Is it God that sits there waiting?
Or will the darkness suck me in
Ale potom jsem slepě podlehl pokušení
A každému smrtelnému hříchu
Je to Bůh, kdo tam sedí a čeká?
Nebo mně vsákne temnota
Let's wake up the dead
Oh yeah
It's better that never you know
More tears are shed
Oh yeah
I'm praying that you'll never know
That I'm facing hell
Probuďme mrtvé
oh yeah
Je to lepší než sis kdy moh' myslet
Více slz je prolito
oh yeah
Modlím se abys to nikdy nepoznal
že jsem tváří v tvář peklu
Oh the children sit and listen
The belief was in their eyes
In a land without tomorrows
Through the night you hear their cries
Oh, děti sedí a poslouchají
měly v očích důvěru
V zemi bez zítřků
Skrz noc slyšíš jejich pláč
But then your eyes just skip the pages
Of a book that never ends
Is it God that sits there waiting?
Do you hear the call again?
Ale poté tvé oči prostě přeskočí stránky
knihy, která nikdy nekončí
Je to Bůh, kdo tam sedí čekajíc?
Slyšíš to volání znovu?
Let's wake up the dead
Oh yeah
It's better that never you know
More tears are shed
Oh yeah
I'm praying that you'll never know
That I'm facing hell
Probuďme mrtvé
oh yeah
Je to lepší než sis kdy pomyslel
Více slz je prolito
oh yeah
Modlím se, abys to nikdy nepoznal
že jsem tváří v tvář peklu
It's just crazy world we live in
And I'm out of my mind
You pray tomorrow but you are living today
Evil one is coming and he's knocking your door
Cause todays the day you'll pay
Je to jen bláznivý svět ve kterém žijeme
A já už nemám přání
Modlíš se za zítřek ale žiješ dnes
Ďábel sám přichází a klepe na tvé dveře
protože dnes máš platit
|:Let's wake up the dead
Oh yeah
It's better that never you know
More tears are shed
Oh yeah
I'm praying that you'll never know:|
|:Probuďme mrtvé
oh yeah
Je to lepší než sis kdy pomyslel
Více slz je prolito
oh yeah
Modlím se abys to nikdy nepoznal:|
That I'm facing hell
That I'm facing hell
That I'm facing hell
That I'm facing hell
že jsem tváří v tvář peklu
že jsem tváří v tvář peklu
že jsem tváří v tvář peklu
že jsem tváří v tvář peklu

Text pridala Raduwa

Text opravil Hrubfr13

Video přidal Martas0100

Preklad pridala draki

Preklad opravil Hrubfr13

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Down To Earth

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.