Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Gazing through the window at the world outside
Wondering will mother Earth survive
Hoping that mankind will stop abusing her, sometime
Dívám se oknem na svět venku
váhám, jestli matka Země přežije
doufám, že jí lidstvo jednou přestane zneužívat
After all there's only just the two of us
And here we are still fighting for our lives
Watching all of history repeat itself, time after time
Konec konců, jsme tu právě jen my dva
a tady stále bojujeme o naše životy
sleduji, jak se všechno v dějinách opakuje znovu a znovu
I'm just a dreamer, I dream my life away
I'm just a dreamer, who dreams of better days
Jsem jen snílek, odsnívám si svůj život
jsem jen snílek, který sní o lepších dnech
I watch the sun go down like everyone of us
I'm hoping that the dawn will bring a sign
A better place for those who will come after us this time
Dívám se, jak slunce pohasíná - jako každý z nás
doufám, že úsvit přinese znamení
tentokrát trochu lepší místo pro ty, kteří přijdou po nás
I'm just a dreamer, I dream my life away,oh yeah, I'm just a dreamer, who dreams of better days Jsem jen snílek, odsnívám si svůj život oh yeah,
jsem jen snílek, který sní o lepších dnech
Your higher power maybe God or Jesus Christ
It doesn't really matter much to me
Without each other's help there ain't no hope for us
I'm living in a dream, a fantasy
Oh yeah, yeah, yeah
Tvá vyšší moc může být Bůh nebo Ježíš Kristus
na tom mi skutečně tak moc nezáleží
Bez vzájemné pomoci není pro nás žádná naděje
Žiju ve snu, v představách
Oh yeah, yeah, yeah
If only we could all just find serenity
It would be nice if we could live as one
When will all this anger, hate and bigotry be gone?
Kdybychom jen my všichni mohli najít smíření
bylo by krásné, kdybychom mohli žít jako jeden
kdy všechen ten hněv, nenávist a fanatismus zmizí?
I'm just a dreamer, I dream my life away, today
I'm just a dreamer, who dreams of better days, ok
I'm just a dreamer, who's searching for the way, today
I'm just a dreamer, dreaming my life away
Oh yeah, yeah, yeah
Jsem jen snílek, dnes si odsnívám svůj život
Jsem jen snílek, který sní o lepších dnech, OK
Jsem jen snílek, který se dnes snaží najít cestu
Jsem jen snílek, prosnívám si svůj život
Oh yeah, yeah, yeah

Text pridal boockie

Text opravil darkskull

Video přidal KaKtuSiK18

Preklad pridala terdos

Preklad opravila Jezinka24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.