Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

(Castillo - Daisley - Osbourne - Wylde) Bláznivá ... Miminka
Crazy...Babies Bláznivé děti Never Say Die
Narodil se žít na trvale vysokou
Letící nad světem dole
Oni by lepší přijít dolů brzy
Nebo každý bude vědět,
Crazy babies never say die
Born to live on a permanent high
Flying high above the world below
They'd better come down soon
Or everyone will know
Nikdo ti je měnit (změnit)
Že jsem šel přes vrchol
Nikdo ti zkrotit nich (krotký nich)
Oni to nikdy přestat
Nobody's gonna change them (change them)
They've gone over the top
Nobody's gonna tame them (tame them)
They're never gonna stop
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví
Walk that walk
Talk that talk
Walk that walk
Talk that talk
Bláznivá ... Miminka
Crazy...Babies Když oni byli narozeni, oni byli narozeni bláznivě
Někteří říkají, že jsem jiný ďáblovo dítě
Bláznivé děti ve svém vlastním světě
Jsem blázen holka
Radši nech mě na pokoji dnes v noci
When they were born, they were born to be wild
Some say I'm another devil's child
Crazy babies in a world of their own
I am a crazy babe
You'd better leave me alone tonight
Nikdo mě to změnit (změna mě)
Budu dělat to 'než já umřu
Nikdo ti zkrotit mě (mě ochočíš)
Takže radši nezkoušejte
Nobody's gonna change me (change me)
I'm gonna do it 'till I die
Nobody's gonna tame me (tame me)
So you better not try
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví.
Walk that walk
Talk that talk
Walk that walk
Talk that talk.
Crazy ... Miminka
Crazy...Babies Ničemu mluví 'záchvat, pokud budete posledním
Tam, kde jsou Goin 'nebo o jejich minulosti
Jsou to jen výsledek naší společnosti
Tak frustrovaný, stejně jako ty a já
No use talking 'bout if they'll last
Where they're goin' or about their past
They're just the result of our society
So frustrated just like you and me
Nikdo ti je měnit (změnit)
Že jsem šel přes vrchol
Nikdo ti zkrotit nich (krotký nich)
Oni to nikdy přestat
Nobody's gonna change them (change them)
They've gone over the top
Nobody's gonna tame them (tame them)
They're never gonna stop
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví
Chůze, které chodí
Diskuse, které mluví
Walk that walk
Talk that talk
Walk that walk
Talk that talk

Text pridala Raduwa

Video přidala JudasMaiden

Preklad pridala ETF

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.