Playlisty Akcie
Reklama

Breaking All The Rules - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Well, I know I could be just another stranger
But to you I guess I'm just another fool
And you swear you like to live your life in danger
Then you hide behind a wall of silly rules
Dobře, vím že můžu být jen další podivín
Ale mysím, že pro tebe jsem jen další hlupák
A ty přísaháš že máš ráda žiješ život v nebezpečí
Pak se skryješ za zdí hloupých pravidel
Nobody thinks the way I do
I guess that nobody dares
Your head's so full of things
So set your mind free of them
I'm breaking the rules
Nikdo nemyslí tak, jako já
Hádám, že se nikdo neodvažuje
Tvá hlava je tak plná věcí
Tak od nich osvoboď svou mysl
Porušuji všechny pravidla
Did you know that in the truth there's nothing stranger?
I suppose you think I think I know it all
Věděl jsi, že na pravdě není nic divného?
Hádám, že si myslím, že si myslím, že vše znám
Nobody hears the things I say
I guess that nobody cares
My head's so full of things
I set my mind free of them
I'm breaking the rules
Nikdo neslyší věci, které říkám
Hádám, že se o ně nikdo nestará
Má hlava je plná věcí
Osvobodím od nich svou mysl
Porušuji všechna pravidla
Breaking all the rules
Can't you see they're nothing without you?
Empty heads full of fools
Now you see, I'm breakin' all the rules (breakin' all the rules)
Porušuji všechna pravidla
Nevidíš, že bez tebe nejsou nic?
Prázdné hlavy plné hloupostí
Teď vidíš, Porušuji všechna pravidla (Porušuji všechna pravidla)
Well, I know that you would love to go to heaven
But you know that you're just too afraid to die
And I know that you would love to know the answers
But to you the truth is just another lie
Dobře, vím, že bys ráda šla do nebe
Ale víš, že jsi příliš vyděšená ze smrti
A já vím, že bys ráda znala odpovědi
Ale pro tebe je pravda jen další lež
Nobody hears the things I say
I guess that nobody cares
My head's so full of things
I set my mind free of them
I'm breaking the rules
Nikdo neslyší věci, které říkám
Hádám, že se o ně nikdo nestará
Má hlava je plná věcí
Osvobodím od nich svou mysl
Porušuji všechna pravidla
Breaking all the rules
Can't you see they're nothing without you?
Empty heads full of fools
Now you see, I'm breaking all the rules (breaking all the rules)
Porušuji všechna pravidla
Nevidíš, že bez tebe nejsou nic?
Prázdné hlavy plné hloupostí
Teď vidíš, Porušuji všechna pravidla (Porušuji všechna pravidla)

Text pridal Gaddy

Video přidal Geralt

Preklad pridala draki

Preklad opravil stargazer

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.