Playlisty Akcie
Reklama

Black Rain - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

The black rain is falling.
Contaminating the ground.
The human race is dying.
The dead are scattered around.
Padá černý déšť
zamořující hlínu
lidská rasa umírá
mrtví jsou roztroušeni okolo.
What is the price of a bullet?
Another hole in the head.
a flag drapped over a coffin.
Another soldier is dead.
Jaká je cena kulky?
Další díra v hlavě.
vlajka zakrývá rakev
Další voják je mrtev.
How many victims have fallen?
How many more have to die?
People dying in masses.
angel of death standing by
Kolik obětí padlo?
Kolik jiných zemřelo?
Lidé hromadně umírají.
Anděl smrti sedí opodál.
We've got our marching orders,
Defenders of the homeland,
Our pride.
We've crossed through many borders.
In-between suicides.
Máme své příkazy pochodovat
Obránci rodné země
Naše pýcha.
Překročili jsme mnoho hranic
Ve vzájemných sebevraždách.
War, killing sons and daughters,
Another failed attack, there is no turning back.
Blood, running down like water.
'Cause people gotta wait,
Until the judgment comes.
Válka, zabíjí syny a dcery
další zpackaný útok, není cesty zpět.
Krev prší jako voda.
Protože lidé musí čekat
Dokud nepadne rozsudek.
Politicians confuse me.
I watch the body count rise.
Why are the children all marching, Into the desert to die.
Politici mně matou.
Vidím těla čítající výšiny.
Proč děti pochodují a odcházejí zemřít do pouště?
the human psyche is twisted,
The madness rising again.
Another aim by a bully.
I watch them dying in vain.
Lidská psychika je pokroucená
Šílenství opět začíná.
Další myšlenka od násilníka.
Vidím je zbytečně umírat.
We've got our marching orders,
Defenders of the homeland; our pride.
We've crossed through many borders.
In-between suicides.
Máme své příkazy pochodovat
Obránci rodné země
Naše pýcha.
Překročili jsme mnoho hranic
Ve vzájemných sebevraždách.
War, sends our sons to slaughter.
Another failed attack, there is no turning back
Blood, running down like water
'Cause people gotta wait
Until the judgment comes.
Válka posílá naše syny na porážku.
další zpackaný útok, není cesty zpět.
Krev prší jako voda.
Protože lidé musí čekat
Dokud nepadne rozsudek.
Are you ready?? Jsi připraven?
Black rain, black rain.
Black rain, black rain.
Černý déšť,Černý déšť
Černý déšť,Černý déšť
War, killing sons and daughters.
Another failed attack, there is no turning back.
Blood, running down like water.
'Cause people gotta wait
Until the judgment
You think you got away,
Until the judgment comes.
Válka, zabíjí syny a dcery
další zpackaný útok, není cesty zpět.
Krev prší jako voda.
Protože lidé musí čekat
Dokud nepadne rozsudek.
Myslíš že jsi unikl,
než přijde rozsudek.

Text pridala Raduwa

Video přidala sissina

Preklad pridala draki

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.