Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As down the glen one Easter morn to a city fair rode I
There Armed lines of marching men in squadrons passed me by
No fife did hum nor battle drum did sound it's dread tatoo
But the Angelus bell o'er the Liffey swell rang out through the foggy dew
Bylo to jako v rokly jedno Velikonoční ráno kdy jsem jela na městské trhy
Ty ozbrojené zástupy pochodujícíh mužů ve formacích
co mě míjely
Nezněli píšťali ani válečné bubny je
děsivý cejch
Ale Angeluské zvony na (řekou) Liffey stále mohutněji zvonili skrze mlhavou rosu
Right proudly high over Dublin Town they hung out the flag of war
'Twas better to die 'neath an Irish sky than at Sulva or Sud El Bar
And from the plains of Royal Meath strong men came hurrying through
While Britannia's Huns, with their long range guns sailed in through the foggy dew
A hrdě vysoko nad Dublinem vysela
vlajka války
Bylo lépe zahynout pod Irským nebem než na Sulvě nebo v Sedd el Bahru
A z letadel Královského Meathu přispěchali
silní muži
Když Britští psy s jejich zbraněmi na velkou vzádlenost připluly skrze mlhavou rosu
'Twas Britannia bade our Wild Geese go that small nations might be free
But their lonely graves are by Sulva's waves or the shore of the Great North Sea
Oh, had they died by Pearse's side or fought with Cathal Brugha
Their names we will keep where the fenians sleep 'neath the shroud of the foggy dew
Britský příkaz našim divokým husám (pravděpodobně označení vojenských jednotek) aby šli, tato malá země možná bude svobodná
ale jejich osamělé hroby jsou ve vlnách Sulvy nebo na pobřeží velkého severného moře
Ou, byli zabyti Pearskou stranou nebo bojovlai s Cathal Burghou
Jejich jména zůstanou tam kde Feniané(účasntníci Irského revolučního boje) spějí
pod závojem mlhavé rosy
But the bravest fell, and the requiem bell rang mournfully and clear
For those who died that Eastertide in the springing of the year
And the world did gaze, in deep amaze, at those fearless men, but few
Who bore the fight that freedom's light might shine through the foggy dew
Ale i ten nejodvážnějsí padl, a pohřební zvon zněl smutně a čistě
Pro ty kdož padly o těch velikonocích na jaře
A svět užasel hleděl, v hlubokém ohromení, na těch pár nebojácných mužů
Kteří bojovali v této bitvě, to svoboné svělo může svítit skrze mlhavou rosu
Ah, back through the glen I rode again and my heart with grief was sore
For I parted then with valiant men whom I never shall see more
But to and fro in my dreams I go and I'd kneel and pray for you,
For slavery fled, O glorious dead, When you fell in the foggy dew.
Ou, zpět jsem projížděla zase tou roklí
a mé srdce smutkem zabolelo
když jsem se loučila s udatným mužem kterého už neuvidím nikdy víc
Ale tu a tam v mých snech jdu, poklekám a modlím se za tebe
za zbabělí útěk na místo hrdinské smrti, kterou jsi padl v mlhavé rose

Text pridala Richenza

Text opravil -Mila-

Video přidala Richenza

Preklad pridal -Mila-

Preklad opravil -Mila-

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.