Pokec Playlisty
Reklama

The Halls of Amenti: Part 1 "Thoth" - text, preklad

I have descended the dark way
That led into the light.
But in a time yet unborn
I will rise again.
Přešel jsem na temnou cestu
Která vedla do světla
Ale v čase nenarozený
Znovu povstanu
Remember and heed my words
For surely I will return again
From beyond death and time
Exacting my judgement.
Pamatuj a dbej na má slova
Určitě se znovu vrátím
Ze záhrobí a času
Náročný je můj úsudek
Knowing the wisdom of old.
Seeking far, far within
The heart of infinity
In the Halls of Amenti.
Receiving my gift
The key of life.
Live eternally
In the Halls of Amenti.
Live eternally
In the Halls of Amenti.
Znající moudrost starých
Hledající daleko, daleko uvnitř
Srdce nekonečna
V Sálech Amenti
Přijmi můj dar
Klíč života
Žij nekonečně
V Sálech Amenti
Žij nekonečně
V Sálech Amenti
Learn the elder mysteries.
Grow within the fire of wisdom.
Chosen from the sons of men
To fulfil the Dwellers purpose.
Nauč se stará tajemství
Vyrosť s vnitřním ohněm moudrosti
Vybrán z lidských dětí
Aby naplnil cíl obyvatel
Down through the ages I lived.
Bound not by death.
I journeyed to the stars.
Through space and time.
Skrze léta jsem žil
Nepřipoután ke smrti
Cestoval jsem ke hvězdám
Skrze prostor a čas
Learn the elder mysteries.
Grow within the fire of wisdom.
Chosen from the sons of men
To fulfil the Dwellers purpose.
Nauč se stará tajemství
Vyrosť s vnitřním ohněm moudrosti
Vybrán z lidských dětí
Aby naplnil cíl obyvatel
I have descended the dark way
That led into the light.
But in a time yet unborn
I will rise again.
Přešel jsem na temnou cestu
Která vedla do světla
Ale v čase nenarozený
Znovu povstanu
You have betrayed my teaching
So I will cast you down
Into the darkness of the caves
from where you came.
Zradil jsi mé učení
Tak tě pošlu dolů
Do temnoty jeskyní
Z kterých jsi přišel

Text pridala satanyka

Text opravil DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.