Playlisty Pokec
Reklama

Renegades - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Got a fire in my soul
I’ve lost faith in this broken system
Got love for my home
But if we cry is there anyone listening?
Mám oheň v mé duši
Ztratil jsem víru v tento zničený systém
Mám lásku pro můj domov
Ale pokud budeme křičet, je zde někdo, kdo poslouchá?
We’re the forgotten generation
We want an open conversation
Follow me on this road
You know we gotta let go
Jsme zapomenutá generace
Chceme otevřenou konverzaci
Následuj mě na této cestě
Víš, že musíme jít
For all of the times that they say it’s impossible
They built all the hurdles, the walls, and the obstacles
When we’re together, you know we’re unstoppable now
Po celou dobu, kdy říkali, že je to nemožné
Postavili překážkový běh, zdi a bariéry
Když jsme spolu, víš, že jsme teď nezastavitelní
I’m not afraid to tear it down and build it up again
It’s not our fate, we could be the renegades
I’m here for you, oh
Are you here for me too?
Let’s start again, we could be the renegades
Nemám strach to strhnout a postavit znovu
Není to náš osud, mohli bychom být renegáti
Jsem tady pro tebe, oh
Jsi tady pro mě také?
Začněme znovu, mohli bychom být renegáti
They’ve been holding us down
They’ve been telling us to change our voices
But we’re not part of that crowd
We made our bed and we’ll make our own choices
Drželi nás dole
Říkali nam, abychom změnili naše mínění
Ale my nejsme součástí toho davu
Ustlali jsme svou postel a uděláme svá rozhodnutí
We may be underestimated
But I know one day we will make it
Time to say it out loud
We are young and we’re proud
Můžeme být podceňováni
Ale já vím, že jednoho dne to zvládneme
Je čas to říct nahlas
Jsme mladí a hrdí
surikomare nurikasanerareta
uso wa bokura wo nomikonda
We gotta fight for our rights and the things we love now
Neustále se vnucující
Lži nás pojídají
Musíme bojovat za svá práva a věci, které teď milujeme
I’m not afraid to tear it down and build it up again
It’s not our fate, we could be the renegades
I’m here for you, oh
Are you here for me too?
Let’s start again (Hey!), we could be the renegades
Nemám strach to strhnout a postavit znovu
Není náš osud, mohli bychom být renegáti
Jsem tady pro tebe, oh
Jsi tady pro mě také?
Začněme znovu (Hey!), mohli bychom být renegáti
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
We could be the renegades
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
Mohli bychom být renegáti
Take a deep breath close your eyes and get ready
Take a deep breath close your eyes and get ready
Take a deep breath close your eyes and get ready to fly
Hluboce se nadechni, zavři oči a připrav se
Hluboce se nadechni, zavři oči a připrav se
Hluboce se nadechni, zavři oči a připrav se vzletět
I’m not afraid to tear it down and build it up again
It’s not our fate, we could be the renegades
I’m here for you, oh
Are you here for me too?
Let’s start again (Hey!)
We could be the renegades
Nemám strach to strhnout a postavit znovu
Není to náš osud, mohli bychom být renegáti
Jsem tady pro tebe, oh
Jsi tady pro mě také?
Začněme znovu (Hey!)
Mohli bychom být renegáti
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
We could be the renegades
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
(Ooh, ooh, ooh, ooh)
Mohli bychom být renegáti
(Ooh, ooh, ooh, ooh)

Text pridala LostShintaro

Text opravila LostShintaro

Video přidala LostShintaro

Preklad pridala LostShintaro

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Renegades (Single)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.