Playlisty Akcie
Reklama

Wolves - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I hear them calling for you
I hear them calling for you
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
I feel the waves getting started
It's a rush inside I can't control
Your eyes keep pulling me in
I know, I know, I know
Cítím jak se vzdouvají vlny
Je to příliv uvnitř který nemůžu ovládat
Tvé oči mě pořád vtahují dovnitř
Já vím, já vím, já vím
Your friends all talkin' 'bout me
They say I got no chance at all
Your fire is burning deep
In my soul, my soul, my soul
Všichni tví přátelé o mně mluví
Říkají, že nemám vůbec žádnou šanci
Tvůj oheň hoří hluboko
V mé duši, mé duši, mé duši
I ain't up for debating
Ain't enough for the taking
You got the whole world shaking
Nejsem pro debatování
Nejsem dost k mání
Kvůli tobě se třese celý svět
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
Like a bullet in the dark
One by one, I' gotta take them down
but they run and hide, aint goin' down without a fight
I hear them calling for you
I hear them calling for you
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
They go straight for your heart
I hear them calling for you
I hear them calling for you
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jako kulka ve tmě
Jednoho po druhém je dostanu
ale oni utíkají a schovávají se, nejdou
dolů bez boje
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jdou si přímo pro tvé srdce
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
I keep on holding tight now
Cause your body's telling me don't let go
Teď se nepřestávám pevně držet
Protože tvoje tělo mi říká, abych neodcházel
We are gonna be starting up trouble
I know, I know, I know
Začneme tady potíže
Já vím, já vím, já vím
It's bringing my demons out, more than ever now
Your beauty could start a war
As you walk in the door
Dostává to mé démony ven, víc než kdy předtím
Tvoje krása by mohla rozpoutat válku
Hned jak vejdeš do dveří
I ain't up for debating
Ain't enough for the taking
We got the whole world shaking
Nejsem pro debatování
Nejsem dost k mání
Celý svět se třese
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
Like a bullet in the dark
One by one, I' gotta take them down
but they run and hide, aint goin' down without a fight
I hear them calling for you
I hear them calling for you
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
They go straight for your heart
I hear them calling for you
I hear them calling for you
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jako kulka ve tmě
Jednoho po druhém je dostanu
ale oni utékají a schovávají se, nejdou
dolů bez boje
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jdou si přímo pro tvé srdce
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
I wish it wasn't true
But the whole world's tryin' to get a piece of you
Přál bych si, aby to nebyla pravda
Ale celý svět se snaží získat kousek tebe
And my heart keeps fighting in this battle of fools
Gotta make it through, gotta make it through
A moje srdce nepřestává bojovat v téhle bitvě bláznů
Musím to zvládnout, musím to zvládnout
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
Like a bullet in the dark
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jako kulka ve tmě
One by one, I' gotta take them down
but they run and hide, aint goin' down without a fight
I hear them calling for you
I hear them calling for you
In the middle of the night when the wolves come out
Headed straight for your heart
They go straight for your heart
I hear them calling for you
I hear them calling for you
Jednoho po druhém je dostanu
ale oni utékají a schovávají se, nejdou
dolů bez boje
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají
Uprostřed noci, když vlci vyjdou ven
Jdou si přímo pro tvé srdce
Jdou si přímo pro tvé srdce
Slyším jak tě volají
Slyším jak tě volají

Text pridala styleidol

Text opravila Lenin606

Video přidala HTomlinson

Preklad pridala Baru_1D_

Preklad opravila EllaHoran

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Made In The A.M.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.