Playlisty Akcie
Reklama

Story Of My Life - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Written in these walls are the stories that I can't explain
I leave my heart open but it stays right here empty for days
Do týchto stien sú vpísané príbehy, ktoré nemôžem vysvetliť
Nechávam svoje srdce otvorené, ale zostane tu prázdne na dlhé dni

She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones
It seems to me that when I die these words will be written on my stone
Ráno mi povedala, že to v kostiach necíti tak ako ja
Zdá sa mi, že keď umriem tieto slová budú vpísané do môjho kameňa
And I'll be gone, gone tonight
The ground beneath my feet is open wide
The way that I been holdin' on too tight
With nothing in between

Budem preč, preč dnes večer
Zem pod mojimi nohami je otvorená dokorán
Spôsob akým som to udržiaval príliš tesne
S ničím medzi tým
The story of my life, I take her home
I drive all night to keep her warm and time....
Is frozen (the story of, the story of)
The story of my life, I give her hope
I spend her love until she's broken inside
The story of my life (the story of, the story of)
Príbeh môjho života, vezmem ju domov
Jazdím celú noc, aby bola v teple a čas...
sa zamrazil (príbeh môjho, príbeh môjho)
Príbeh môjho života, dávam jej nádej
Čerpal som jej lásku, kým ju to nezlomilo
Príbeh môjho života (príbeh môjho, príbeh môjho)
Written on these walls are the colours that I can't change
Leave my heart open but it stays right here in its cage
Do týchto stien sú vpísané farby, ktoré nemôžem zmeniť
Nechám svoje srdce otvorené, ale stále zostane tu v klietke
I know that in the morning
I'll see us in the light upon the hill
Although I am broken, my heart is untamed
still

Viem, že ráno
Nás uvidím v svetle za kopcom
I cez to, že som zlomený, moje srdce je stále divoké
And I'll be gone, gone tonight
The fire beneath my feet is burning bright
The way that I've been holdin' on so tight
With nothing in between
Budem preč, preč dnes večer
Oheň pod mojimi nohami horí jasne
Spôsob akým som to udržiaval príliš tesne
S ničím medzi tým
The story of my life, I take her home
I drive all night to keep her warm and time....
Is frozen (the story of, the story of)
The story of my life, I give her hope
I spend her love until she's broken inside
The story of my life (the story of, the story of)
Príbeh môjho života, vezmem ju domov
Jazdím celú noc, aby bola v teple a čas...
sa zamrazil. (príbeh môjho, príbeh môjho)
Príbeh môjho života, dávam jej nádej
Čerpal som jej lásku kým ju to nezlomilo
Príbeh môjho života (príbeh môjho, príbeh môjho)
And I've been waiting for this time to come around
But baby running after you is like chasing the clouds.
Čakal som na to až príde tento čas
Ale zlato, bežať za tebou je ako chytať mraky
The story of my life, I take her home
I drive all night to keep her warm and time....
Is frozen
Príbeh môjho života, vezmem ju domov
Jazdím celú noc, aby bola v teple a čas...
sa zamrazil
The story of my life, I give her hope
(give her hope)
I spend her love until she's broke inside
(until she's broke inside)
The story of my life (the story of, the story of)
The story of my life
The story of my life
The story of my life
Príbeh môjho života, dávam jej nádej
(dávam jej nádej)
Čerpal som jej lásku kým ju to nezlomilo
(kým ju to nezlomilo)
Príbeh môjho života (príbeh môjho, príbeh môjho)
Príbeh môjho života
Príbeh môjho života (príbeh môjho, príbeh môjho)
Príbeh môjho života

Text pridala brre

Text opravil KaKtuSiK18

Videa přidali Evka23, DevilDan, pisnickachi

Preklad pridala wisdom

Preklad opravila Tamci080

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.