Playlisty Akcie
Reklama

Olivia - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Remember the day we were given up
When you told me I didn’t give you enough
And all of your friends were saying I’d be leaving you
Vzpomínáš si na ten den, kdy jsme to vzdávali
Když jsi mi řekla, že jsem ti nedával dost
A všichni tví přátelé říkali,
že tě opustím
She’s lying in bed with my t-shirt on
Just thinking how I went about it wrong
This isn’t the stain of a red wine
I’m bleeding love
Leží v posteli v mém tričku
Jen přemýšlím, jak jsem na to šel špatně
Tohle není skvrna od červeného vína
Krvácím lásku
Please believe me, don’t you see the things you mean to me?
Oh I love you, I love you
I love, I love, I love Olivia
Prosím, věř mi, copak nevidíš, co všechno pro mě znamenáš?
Oh miluji tě, miluji tě
Miluji, miluji, miluji Olivii
I live for you, I long for you, Olivia
I’ve been idolizing the light in your eyes, Olivia
I live for you, I long for you, Olivia
Don’t let me go
Don’t let me go
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Zbožňoval jsem světlo v tvých očích, Olivie
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Nenech mě jít
Nenech mě jít
Say what you’ve been and then say it now
Cause I got the feeling you’re walking out
And time is irrelevant now when I've not been seeing you
The consequences are falling now
There's something I'm having nightmares about
These are the reasons I’m crying out to be with you
Řekni čím jsi byla, a pak to hned řekni
Protože mám pocit, že jsi na odchodu
Čas je teď nepodstatný, když jsem
tě neviděl
Důsledky teď padají
Je tu něco, kvůli čemu mám noční můry
Tohle jsou ty důvody, proč křičím, abych byl s tebou
Please believe me, don’t you see
The things you mean to me?
Oh I love you, I love you
I love, I love, I love Olivia
Prosím, věř mi, copak nevidíš,
co všechno pro mě znamenáš?
Oh miluji tě, miluji tě
Miluji, miluji, miluji Olivii
I live for you, I long for you, Olivia
I’ve been idolizing the light in your eyes, Olivia
I live for you, I long for you, Olivia
Don’t let me go
Don’t let me go
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Zbožňoval jsem světlo v tvých očích,, Olivie
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Nenech mě jít
Nenech mě jít
When you go and I’m alone
You live in my imagination
Summertime and butterflies
All belong to your creation
I love you, it’s all I do
I love you
Když odcházíš, a já jsem sám
Žiješ v mých představách
Léto a motýli
Všechny patří tvému stvoření
Miluji tě, to je všechno, co dělám
Miluji tě
I live for you, I long for you, Olivia
I’ve been idolizing the light in your eyes, Olivia
I live for you, I long for you, Olivia
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Zbožňoval jsem světlo v tvých očích,, Olivie
Žiju pro tebe, toužím po tobě, Olivie
Don’t let me go
Don’t let me go
Don’t let me go
Nenech mě jít
Nenech mě jít
Nenech mě jít

Text pridala styleidol

Text opravila Lenin606

Video přidala Sisi_Sunny

Preklad pridala laughter

Preklad opravila Lenin606

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.