Pokec Playlisty
Reklama

You're Not Alone - text, preklad

karaoke Karaoke
In a way it's all
A matter of time
I will not worry for you
You'll be just fine.
Svým způsobem je to všechno
Otázkou času
Nebudu se o tebe bát
Budeš v pohodě.
Take my thoughts with you
And when you look behind
You will surely see a face that you recognize.
Vezmi si moje myšlenky s sebou
A když se podíváš za sebe
Určitě uvidíš tvář, kterou poznáš.
You're not alone, I'll wait till the end of time
Open your mind, surely it's plain to see
You're not alone, I'll wait till the end of time for you
Open your mind, surely there's time to be with me.
Nejsi sám, budu čekat až do konce
Otevři svou mysl, určitě je to jasně vidět
Nejsi sám, počkám na tebe až do konce
Otevři svou mysl, určitě je na čase být se mnou.
It is the distance
that makes like a little hard
Two minds that once were close
Now so many miles apart.
To je vzdálenost
která to dělá trošku těžký
Dvě mysli, které kdysi byly blízké
Nyní tolik kilometrů od sebe.
I will not falter though
I'll hold on 'till you're home
Safely back where you belong
And see how our love has grown.
Nezakolísám, nicméně
počkám dokud nejsi doma
Bezpečně zpět tam, kam patříš
A až uvidíš, jak naše láska roste.
Chorus:
You're not alone, I'll wait till the end of time
Open your mind, surely it's plain to see
You're not alone, I'll wait till the end of time for you
Open your mind, surely there's time to be with me.
Nejsi sám, budu čekat až do konce
Otevři svou mysl, určitě je to jasně vidět
Nejsi sám, počkám na tebe až do konce času e
Otevři svou mysl, určitě je na čase být se mnou.

Text pridala Icee

Text opravila Fiona97

Video přidala AliceTickle

Preklad pridala Fiona97

Preklad opravil Overtonal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.