Pokec Playlisty
Reklama

We Don't Need Them - text, preklad

playlist Playlist
Opened the paper what did I see?
A load of complete rubbish staring out at me
"Oi man killed" so the headline read
Said one of Oi Polloi had wound up dead
Well we all knew that that wasn't true
'Cos we're still here playing Oi! Oi! music for you
No one of us had wound up dead
Hear our Oi! Oi! music pounding through your head
Otevřené noviny, co jsi viděl?
Zatížení kompletním odpadem na mě zírá
"Oi muž zabit" tak zní titulek
Řekl, že jeden z Oi Polloi skončil mrtvý
Dobrá, všichni jsmě věděli, že to není pravda
Protože tu stále hrajeme Oi! Oi! hudbu pro vás
Nikdo z nás neskončil mrtvý
Poslouchej naši Oi! Oi! hudbu bušící tvou hlavou
WE DON'T NEED THEM - WE DON'T NEED THEM
WE DON'T NEED THEM - DON'T NEED TO READ THEM
WE DON'T NEED THEM - SO DON'T BELIEVE THEM
NEPOTŘEBUJEME JE - NEPOTŘEBUJEME JE
NEPOTŘEBUJEME JE - NEPOTŘEBUJEME JE ČÍST
NEPOTŘEBUJEME JE - TAK JIM NEVĚŘ
Oi! is dead so the music press say
They seem to think that we'll all just fade away
Seem to think that Oi! is over and done
But I'm telling you straight we've only just begun
There's thousands of folk like me and you
We're still here and we're still true
They can try to ignore us or smear us with lies
But we'll fight on and our spirit never dies
Oi! je mrtvý, to říkají hudební tisky
Zdá se, že si myslí, že všichni jen tak zmizíme
Asi si myslí, že Oi! je za námi
Ale říkám ti na rovinu, že jsme terpve na začátku
Jsou tu tisíce lidí jako jsem já a ty
Jsme stále tasy a stále jsme upřímní
Můžou se nás snažit ignorovat nebo pomlouvat nás
Ale my budeme bojovat a náš duch nikdy nezemře
The papers have always got it wrong
They try to deceive they lie and they con
Just a form of brainwashing by the ruling elite
So what you read you shouldn't always believe
But there's alternatives in the music scene
Who needs rags like "Sounds"
When we've got our own zines?
Yes we've got our own press doing things our own way
And as for rags like "Sounds"
I want to hear you all say
Noviny to vždycky uvádí špatně
Snaží se oklamat, lžou a šidí
Jen forma vymývání mozků vládnoucí elitou
Takže tomu, co čteš bys neměl vždycky věřit
Ale na hudební scéně jsou alternativy
Kdo potřebuje braky jako je "Sounds"
Když máme své vlastní magazíny?
Ano, máme svůj vlastní tisk dělající věci svým způsobem
A pokud jde o braky jako "Sounds"
Chci vás všechny slyšet mluvit

Text pridala sisinka010

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.