Pokec Playlisty
Reklama

Winter Sound - text, preklad

playlist Playlist
Stop, you're cold against the skin
Take me in your arms when walls are closing in
And I run, I run, I run, awakening my heart
But you overwhelm my lungs and it's tearing me a-part
Stůj, oproti kůži jsi chladný
Vezmi mě do náručí když se zdi uzavírají
A já běžím, běžím, běžím, probouzím mé srdce
Ale ty zaplavíš mé plíce a mě to rozervává na kusy
You and I will not be shaken!
By the winter sound
But my voice is suffocating
In the winter sound
Ty a já, nebudeme otřeseni
zvukem zimy
ale můj hlas je dusivý
ve zvuku zimy
Stop, I will take control
Bend the metal in-to shapes that I, know
And I run, I run, I run, further than before
I shake away the skin to saturate my, soul
Stůj, převezmu kontrolu
ohnu kov do tvarů, které znám
A já běžím, běžím, běžím, dále než před tím
setřesu svou kůži, abych nasytil mou duši
You and I will not be shaken!
By the winter sound
But my voice is suffocating
In the winter sound
Ty a já, nebudeme otřeseni
zvukem zimy
ale můj hlas je dusivý
ve zvuku zimy
You and I will not be shaken!
By the winter sound
But my voice is suffocating
In the winter sound
Ty a já, nebudeme otřeseni
zvukem zimy
ale můj hlas je dusivý
ve zvuku zimy
And you scream, you scratch, you bite
You prey on my heart
And I know that you and I can never be a-part
A ty řveš, škrápeš a koušeš
Okrádáš mé srdce
a vím, že ty a já nikdy nemůžeme být oddělení
You and I will not be shaken!
By the winter sound
But my voice is suffocating
In the winter
Ty a já, nebudeme otřeseni
zvukem zimy
ale můj hlas je dusivý
ve zvuku zimy
You and I will not be shaken!
By the winter sound
But my voice is suffocating
In the winter sound
Ty a já, nebudeme otřeseni
zvukem zimy
ale můj hlas je dusivý
ve zvuku zimy

Text pridala roxanne

Video přidala SabinaLoud

Preklad pridal retros1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.