Pokec Playlisty
Reklama

Wild Roses - text, preklad

playlist Playlist
Wild roses on a bed of leaves
In the month of May
I think I wrote my own pain
Oh don’t you
Divoké růže na posteli z listů
V měsíci Květnu
Myslím že jsem napsal svou vlastní bolest
Ty ne?
Down by the creek I couldn’t sleep
So I followed a feeling
Sounds like the vines they are breathing
I’ve seen the way the seasons change
When I just give it time
But I feel out of my mind
All the time
Dole u potoka, nemohl jsem spát
Tak jsem následoval pocit
Zní to jako vinice, které dýchají
Viděl jsem jak se roční období mění
Když jen tomu dám čas
Ale cítím se zmaten
Pořád
In the night I am wild-eyed
And you got me now
V noci mám divoké oči
A teď jsi mě dostal
Oh roses they don’t mean a thing
You don’t understand
But why don’t we full on pretend
Oh won’t you
Before I closed my eyes I saw a moth in the sky
And I wish I could fly that high
Oh don’t you
Oh růže, nic neznamenají
Nechápete
Ale proč nemůžeme plně předstírat
Oh ne
Předtím než jsem zavřel oči, spatřil jsem můru na obloze
A přál jsem si abych mohl létat tak vysoko
Ty ne?
A serpent on a bed of leaves
In the month of May
What do you want me to say
That you keep me still
When all I feel is an aimless direction
When I think I’m losing connection
I see you
Had na posteli z růží
V měsíci Květnu
Co chceš abych řekl
Že mě stále držíš
Když vše co cítím je bezcílný směr
Když si myslím že ztrácím spojení
Vidím tě
In the night I am wild-eyed
And you got me now
Dim the lights, we are wild-eyed
And you got me now
Oh roses they don’t mean a thing
You don’t understand
But why don’t we full on pretend
Oh won’t you
V noci mám divoké oči
A teď jsi mě dostal
Ztlumte světla, máme divoké oči
A teď jsi mě dostal
Oh růže, nic neznamenají
Nechápete
Ale proč nemůžeme plně předstírat
Oh ne
Before I closed my eyes I saw a moth in the sky
And I wish I could fly that high
Oh don’t you
Před tím než jsem zavřel oči, spatřil jsem můru na obloze
A přál jsem si abych mohl létat tak vysoko
Ty ne?
In the night we are wild-eyed
And you got me now
Dim the lights, we are wild-eyed
And you got me now
V noci máme divoké oči
A teď jsi mě dostal
Ztlumte světla, máme divoké oči
A teď jsi mě dostal
In the night I am wild-eyed
And you got me now
V noci mám divoké oči
A teď jsi mě dostal

Text pridal Milan16

Video přidal Milan16

Preklad pridal Milan16

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.