Pokec Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Chválu vzdejte Hospodinu (Žalm 107) - text

playlist

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné!
Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka.
Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře.
Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města, kde by mohli sídlit, však nenalezli.
Hladověli a žíznili, klesali na duši.
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí
a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit.
Ať vzdávají Hospodinu chválu za
jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná:
9Duši lačnou nasytil a duši hladovou naplnil dobrými věcmi.
Seděli v temnotách, v
nejhlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, neboť se vzepřeli řeči Boží a pohrdli úradkem Nejvyššího.
Pokořil tedy jejich srdce trápením; padli, a pomocníka nebylo.
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí.
Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta.
Ať vzdávají Hospodinu chválu za
jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná:
Neboť rozlámal bronzová vrata a rozbil železné závory.
Hlupáci bývají pokořeni pro svou věrolomnou cestu a pro své viny.
Jejich duše si ošklivila veškerý pokrm, dospěli až k branám smrti.
Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí.
Poslal své slovo a uzdravil je; zachránil je z jámy.
Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná,
ať obětují oběti díků a s jásotem vyprávějí o jeho skutcích!
Ti, kdo se na lodích vydali na moře, kdo konali práci na velkých vodách,
ti viděli Hospodinovy skutky a jeho divy na hlubině:
Promluvil a povstal bouřlivý vichr, který zvedal vlny.
Stoupali k nebi, klesali do hlubin, jejich duše se v té zhoubě rozplývaly.
Motali se, potáceli se jako opilec. A veškerá jejich moudrost byla k ničemu.
Když ale ve své tísni úpěnlivě volají k Hospodinu, vyvádí je z jejich úzkostí.
Proměnil bouři v utišení, vlnobití utichlo.
Oni se radovali, že utichlo, a on dovedl je do vytouženého přístavu.
Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná.
Ať ho vyvyšují v shromáždění lidu, v zasedání starších ať ho chválí.

Text pridal pafko

Video přidal pafko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.