Playlisty Akcie
Reklama

Save The Last Dance For Me - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You can dance every dance with the guy
Who gave you the eye
Let him hold you tight.
Můžeš tančit každý tanec s klukem
Který po tobě hodil očkem
Nech ho, aby si tě pevně držel
You can smile every smile for the man
Who held your hand
'Neath the pale moonlight.
Můžeš se usmát na každého muže
Který tě držel za ruku
V bledém svitu měsíce
But don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
Oh darling, save the last dance for me.
Ale nezapomeň, kdo tě odváží domů
A v čí náruči budeš
Oh, drahá, nech si poslední tanec pro mě
Yes I know that the music's fine
Like sparkling wine
Go on and have your fun.
Ano, vím, že hudba je úžasná
Jako šumivé víno
Jen běž a bav se
Laugh and sing, but while we're apart
Don't give your heart
To anyone.
Směj se a zpívej, ale zatímco nejsme spolu
Nedávej své srdce
Komukoliv
And don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
Oh darling, save the last dance for me.
A nezapomeň, kdo tě odváží domů
A v čí náruči budeš
Oh, drahá, nech si poslední tanec pro mě
Baby don't you know I love you so?
Can't you feel it when we touch?
Baby don't you know I'll never let you go?
I need you oh so much.
Zlato, copak nevíš, jak moc tě miluju?
Necítíš to, když se dotýkáme?
Zlato, copak nevíš, že tě nikdy neopustím?
Tolik tě potřebuju
You can dance, go on carry on
Till the night is gone
And it's time to go.
Můžeš tančit, jen běž, pokračuj
Dokud neskončí noc
A nebude čas jít
And if he asks if you're all alone
And can he take you home
You must tell him no.
A jestli se tě zeptá, jestli jsi sama
A jestli tě může vzít domů
Musíš říct ne
Cause don't forget who's taking you home
And in whose arms you're gonna be
Oh darling, save the last dance for me
So darling, save the last dance for me.
Protože nezapomeň, kdo tě odváží domů
A v čí náruči budeš
Oh, drahá, nech si poslední tanec pro mě
Tak, drahá, nech si poslední tanec pro mě

Text pridala Megycrystal

Video přidala SuperSonic

Preklad pridala SuperSonic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.