Pokec Playlisty
Reklama

Once Upon A Troubadour - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A lonely bard wandering across the lands am I
Singing dancing finding answers to every why
The taverns are full and one crosses my path, too
I just might reward myself with a beer or two
Jsem osamělý bard putující zemí
zpívající, tančící, hledám odpověď na všechna PROČ
Krčmy jsou plné a jedna zkřížila také moji cestu.
Smím se odměnit pivem nebo dvěma.
This inn the place of many romantic tales
On the loft women offer their sales
But my eyes they catch a girl beat by everyone
A slave she is but for me a rose undone
Tento hostinec, místo mnoha romantických příběhů
na patře ženy nabízejí svůj majetek
ale mé oči zachytily dívku, bitou všemi.
Je otrok, pro mne však poničená růže.
Hear me sing
Watch me dance
Play that lute of thine
And share with me this dance
Slyš mě zpívat
Sleduj jak tancuji
hrej na tuto svou loutnu
a sdílej se mnou tento tanec.
As she danced my eyes began to shine
There she was the maiden so divine
How could I approach her with my outlook so poor
Her beauty being much more than I could endure
Když tančila, mé oči se rozzářily
tady byla, dívka - bohyně
jak jsem se k ní mohl přiblížit s tak ubohým vzhledem
její krása jsoucí mnohem více než jsem mohl snášet.
So I asked if I could sing a chanson
With a language of ancient and of lore
Gathered the men around us me and the girl in rags
Soon were the melodies heard by everyone
Tak jsem se zeptal jestli smím zpívat šanson
jazykem starověkým a tradičním
shromáždil jsem lidi kolem nás, mě a dívky v hadrech
brzo každý slyšel ty melodie
Hear us sing
Watch us dance
Sing with us this tale
With a clap of hands
Slyš náš zpěv
Sleduj náš tanec
Zpívej s námi tento příběh
a tleskej do toho.
The stories long-forgotten we still know
Performing our skills wherever we go
I end my story as I receive a kiss
From my girl the dearest Beatrice
Příběh dávno zapomenutý my stále známe
vykonáváme naše schopnosti kdekoli jdeme,
končím moje vyprávění jako když dostávám polibek
od mé dívky, nejdražší Beatrice.
Hear us sing
Watch us dance
Sing with us the tales
Which the music will keep alive
Slyš náš zpěv
Sleduj náš tanec
Zpívej s námi příběhy,
které bude hudba držet naživu.

Text pridala Raduwa

Videa přidali Clades, AdulKa285

Preklad pridala Ellynka

Preklad opravila mala-LAJka

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.