Playlisty Pokec
Reklama

Nemo - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass
Tohle jsem já, již navždy
Jedna ze ztracených
Ta beze jména
Bez upřímného srdce jako kompasu
This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline
Tohle jsem já, již navždy
Ta beze jména
Tyto řádky jsou poslední snahou,
Jak najít chybějící záchranné lano
Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I'd give my everything
Och, jak toužím
Po konejšivém dešti
Vše, co si přeji, je znovu snít
Mé milující srdce
ztracené v temnotě
Pro naději bych dala cokoli
My flower withered between
The pages two and three
The once and forever bloom gone with my sins
Můj květ, vylisovaný mezi
stránkami dvě a tři
Jednou provždy rozkvetl a odešel s mými hříchy
Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name
Kráčej temnou cestou,
Uléhej s anděly
Zavolej minulost na pomoc
Dotkni se mě svou láskou
A prozraď mi mé skutečné jméno
Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I'd give my everything
Och, jak toužím
Po konejšivém dešti
Vše, co si přeji, je znovu snít
Mé milující srdce
ztracené v temnotě
Pro naději bych dala cokoli
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name for evermore
Och, jak toužím
Po konejšivém dešti
Och, jak toužím znovu snít
Jednou a provždy
A vždy pro jednou
Nikdo je navěky mé jméno
Nemo sailing home
Nemo letting go
Nikdo pluje domů
Nikdo odchází
Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I'd give my everything
Och, jak toužím
Po konejšivém dešti
Vše, co si přeji, je znovu snít
Mé milující srdce
ztracené v temnotě
Pro naději bych dala cokoli
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name for evermore
Och, jak toužím
Po konejšivém dešti
Och, jak toužím znovu snít
Jednou a provždy
A vždy pro jednou
Nikdo je navěky mé jméno
My name for evermore Navěky mé jméno

Text pridala danulka

Text opravil DaweSlayer

Videa přidali DevilDan, Bartolomeo, Vladana

Preklad pridala Raduwa

Preklad opravila moncas91

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.