Pokec Playlisty
Reklama

Élan - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Leave the sleep and let the springtime talk
In tongues from the time before man
Listen to a daffodil tell her tale
Let the guest in, walk out, be the first to greet the morn
Probuď se a nech jaro promluvit
V jazycích z doby před člověkem
Poslouchej narcisku vyprávět její příběh
Nech hosta vejít, běž ven, buď prvním, kdo přivítá jitro
The meadows of heaven await harvest
The cliffs unjumped, cold waters untouched
The elsewhere creatures yet unseen
Finally your number came up, free fall awaits the brave
Nebeské louky čekají na sklizeň
Útesy neseskočené, studené vody nedotčené
Stvoření odjinud dosud nespatřená
Konečně na tebe přišla řada, volný pád očekává statečné
Come
Taste the wine
Race the blind
They will guide you from the light
Writing noughts till the end of time
Come
Surf the clouds
Race the dark
It feeds from the runs undone
Meet me where the cliff greets the sea
Pojď
Ochutnej víno
Závoď se slepými
Oni tě vyvedou ze světla
Píšou nesmysly až do konce času
Pojď
Surfuj na mracích
Závoď s tmou
Živí se nedokončeným během
Setkáme se tam, kde útes zdraví moře
The answer to the riddle before your eyes
Is in dead leaves and fleeting skies
Returning swans and sedulous mice
Writings on the gardens book, in the minute of a lover's look
Odpověď na hádanku před tvýma očima
Je v mrtvých listech a prchavých nebesích
Ve vracejících se labutích a pilných myších
V nápisech v zahradní knize, v minutě milencova pohledu
Building a sandcastle close to the shore
A house of cards from a worn out deck
A home from the fellowship, poise and calm
Write a lyric for the song only you can understand
Stavím hrad z písku blízko pobřeží
Domeček z karet opotřebovaného balíčku
Domov ze společenstva, rovnováhy a klidu
Napiš slova k písni, které rozumíš jen ty sám
Come
Taste the wine
Race the blind
They will guide you from the light
Writing noughts till the end of time
Come
Surf the clouds
Race the dark
It feeds from the runs undone
Meet me where the cliff greets the sea
Pojď
Ochutnej víno
Závoď se slepými
Oni tě vyvedou ze světla
Píšou nesmysly až do konce času
Pojď
Surfuj na mracích
Závoď s tmou
Živí se nedokončeným během
Setkáme se tam, kde útes zdraví moře
Riding hard every shooting star
Come to life, open mind, have a laugh at the orthodox
Come, drink deep let the dam of mind seep
Travel with great élan, dance a jig at the funeral
Osedlej si každou padající hvězdu
Ožij, otevři mysl, zasměj se ortodoxnímu
Pojď, napij se, nech hráz mysli prosáknout
Cestuj s velkým elánem, zatanči si jig na pohřbu
Come
Taste the wine
Race the blind
They will guide you from the light
Writing noughts till the end of time
Come
Surf the clouds
Race the dark
It feeds from the runs undone
Meet me where the cliff greets the sea
Pojď
Ochutnej víno
Závoď se slepými
Oni tě vyvedou ze světla
Píšou nesmysly až do konce času
Pojď
Surfuj na mracích
Závoď s tmou
Živí se nedokončeným během
Setkáme se tam, kde útes zdraví moře
Come! Pojď!

Text pridala Nienna15

Text opravila Heidi9

Videa přidali DevilDan, jt211714

Preklad pridala Nienna15

Preklad opravila ola3

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.