Playlisty Akcie
Reklama

Where Do We Go Now But Nowhere? - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I remember a girl so very well
The carnival drums all mad in the air
Grim reapers and skeletons and a missionary bell
O where do we go now but nowhere
Moc dobře si na tu dívku vzpomínám
Bubny karnevalu bláznivě vzduchem zní
Smrtky a kostlivci a zvonění misionářů
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
In a colonial hotel we fucked up the sun
And then we fucked it down again
Well the sun comes up and the sun goes down
Going round and round to nowhere
Ve starém koloniálním hotelu jsme vyšoustali slunce na oblohu
a pak ho zase z nebe sešoustali
Vždyť slunce vychází a slunce zapadá,
putuje kolem dokola nikam
The kitten that padded and purred on my lap
Now swipes at my face with the paw of a bear
I turn the other cheek and you lay into that
O where do we go now but nowhere
Kotě, co šlapalo a předlo mi v klíně.
teď mlátí mě do tváře medvědí tlapou
Nastavím druhou a i do té mě udeříš
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
O wake up, my love, my lover wake up
O wake up, my love, my lover wake up
Ach, vzbuď se, má lásko, má milenko, vzbuď
Ach, vzbuď se, má lásko, má milenko, vzbuď
Across clinical benches with nothing to talk
Breathing tea and biscuits and the Serenity Prayer
While the bones of our child crumble like chalk
O where do we go now but nowhere
Přes lavice kliniky, kdy slova tu nejsou.
vdechujem sušenky, čaj a útěšnou modlitbu
a kosti našeho dítěte se drolí jak křída
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
I remember a girl so bold and so bright
Loose-limbed and laughing and brazen and bare
Sits gnawing her knuckles in the chemical light
O where do we go now but nowhere
Vzpomínám na dívku, tak smělou a veselou,
uvolněnou, rozesmátou, nestoudnou, a nahou,
jak sedí a hryže si klouby na rukou v chemickém světle
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
You come for me now with a cake that you've made
Ravaged avenger with a clip in your hair
Full of glass and bleach and my old razorblades
O where do we go now but nowhere
Teď pro mě přicházíš s dortem, co pekla jsi,
zhyzděná mstitelka se sponou ve vlasech,
plná skla a bělící lázně, mých starých žiletek
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
O wake up, my love, my lover wake up
O wake up, my love, my lover wake up
Ach, vzbuď se, má lásko, má milenko, vzbuď
Ach, vzbuď se, má lásko, má milenko, vzbuď
If they'd give me my clothes back then I could go home
From this fresh, this clean, antiseptic air
Behind the locked gates an old donkey moans
O where do we go now but nowhere
Kdyby mně moje šaty vrátili, pak bych mohl domů jít
z tohoto čerstvého, tohoto čistého, chladného ovzduší
Za zamčenými branami starý osel sténá
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
Around the duck pond we grimly mope
Gloomily and mournfully we go rounds again
And one more doomed time and without much hope
Going round and around to nowhere
Okolo rybníka se neradostně vlečeme
V zasmušení a truchlící ho obejdeme zas
a ještě jedenkrát, bez všelijaké nadějě
Putujem kolem dokola a nikam
From the balcony we watched the carnival band
The crack of the drum a little child did scare
I can still feel his tiny fingers pressed in my hand
O where do we go now but nowhere
Na karneval a apelu jsme se dívali z balkónu
úder do bubnu vyděsil malého chlapečka
Já pořád cítím ty jeho prstíčky v mé ruce sevřené
Ach, kam tedy teď jdeme, když ne nikam
If I could relive one day of my life
If I could relive just a single one
You on the balcony, my future wife
O who could have known, but no one
Kdybych tak mohl zas prožít jeden den svého života
Kdybych tak mohl zas prožít jen jeden den jediný,
kdy stála jsi na balkóně, má žena budoucí
Kdo mohl to vědět, když ne nikdo
O wake up, my love, my lover make up
O wake up, my love, my lover make up
Ach, vzbuď se má lásko, má milenko, vzbuď
Ach, vzbuď se má lásko, má milenko, vzbuď

Text pridala Richenza

Video přidal zanzara

Preklad pridala Nataliroblu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.