Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Pass me that lovely little gun
My dear, my darling one
"The cleaners" are coming one by one
You don't even want to let them start
Dej sem tu krásnou pistolku
Moje drahá, moje drahá a jediná
"Zahlazovači stop" přicházejí, jeden po druhém
Ani je nechceš nechat začít
They are knocking now upon your door
They measure the room, they know the score
They're mopping up the butcher's floor
Of your broken little hearts
Nyní klepou na tvé dveře
Měří pokoj, vědí jak se věci mají
Čistí podlahu u řeznictví
Vašich zlomených srdíček
Oh-Oh-O Children Ach-Ach-Ó děti
Forgive us now for what we've done
It started out as a bit of fun
Here, take these before we run away
The keys to the gulag
Teď nám odpusť, co jsme udělali
Začalo to trochu jako legrace
Tady, vezmi si je, než uprchneme
Klíče od gulagu
O Children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice
Ó děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti
Radujte se, jen se radujte
Come on, come on, come on, come on No tak, no tak, no tak, no tak
Here comes Frank and poor old Jim
They're gathering round with all my friends
We're older now, the light is dim
And you are only just beginning
Tady je Frank a chudáček Jim
Jsou shromážděni kolem se všemi mými přáteli
Teď jsme starší, světlo je tlumené
A ty jediná zrovna začínáš
Oh-Oh-O Children Ach-Ach-Ó děti
We have the answer to all your fears
It's short, it's simple, it's crystal clear
It's round about and it's somewhere here
Lost amongst our winnings
Máme odpověď na všechny tvé obavy
Je krátká, je jednoduchá, průzračně čistá
Je někde taky kolem nás
Ztracená mezi našimi výhrami
O Children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice
Ó děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti
Radujte se, jen se radujte
"The cleaners" have done their job on you
They're hip to it, man, they're in the groovy
They've hosed you down, you're good as new
And they're lining up to inspect you
"Zahlazovači stop" na tobě dokončili svou práci
Mají to v malíku, člověče, oni jsou prostě esa
Spláchli tvoje já, jsi jako vyměněná
Staví se do řady, aby tě zkontrolovali
Oh-Oh-O Children Ach-Ach-Ó děti
Poor old Jim's white as a ghost
He's found the answer that we lost
We're all weeping now, weeping because
There ain't nothing we can do to protect you
Chudáček Jim, je bílý jako duch
Našel odpověď, kterou jsme ztratili
Teď všichni pláčeme a vzlykáme, protože
Neexistuje nic, čím bychom vás mohli ochránit
O children
Lift up your voice, lift up your voice
Children
Rejoice, rejoice
Ó děti
Pozvedněte své hlasy, pozvedněte své hlasy
Děti
Radujte se, jen se radujte
Hey little train, we are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station
Hej vláčku, všichni naskakujeme
Na vlak, který směřuje do Království
Jsme šťastní, mami, bavíme se
Ale ten vlak ani nevyjel ze stanice
Hey, little train, wait for me!
I once was blind, but now I see
Have you left a seat for me?
Is that such a stretch of the imagination?
Hey little train, wait for me!
I was held in chains, but now I'm free
I'm hanging in there, don't you see?
In this process of elimination
Hej vláčku, počkej na mě!
Kdysi jsem byl slepý, ale nyní vidím
Nechali jste pro mě volné místo?
Je to snad příliš velké fantazírování?
Hej vláčku, počkej na mě!
Byl jsem držen v řetězech, ale teď jsem volný
Jsem tu oběšen, copak nevidíš?
V tomhle odstraňovacím procesu
Hey little train, we are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
It's beyond my wildest expectation
Hej vláčku, všichni naskakujeme
Na vlak, který směřuje do Království
Jsme šťastní, mami, bavíme se
Přesahuje to moje nejdivočejší představy
Hey little train, we are all jumping on
The train that goes to the Kingdom
We're happy, Ma, we're having fun
And the train ain't even left the station
Hej vláčku, všichni naskakujeme
Na vlak, který směřuje do Království
Jsme šťastní, mami, bavíme se
Ale ten vlak ani nevyjel ze stanice

Text pridal Usagi-chan

Text opravil Sigur

Videa přidali Sigur, Usagi-chan

Preklad pridala terezkaterez

Preklad opravil Sigur

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.